Constance Ring | Noter Analyse | Amalie Skram

Indholdsfortegnelse
Indledning / overgang fra historiedelen
- Skriv kort om forfatteren og hendes radikale syn på kvinders stilling i samfundet. Inddrag i den forbindelse sædelighedsfejden og det syn på denne som hun repræsenterer (se c437 i Brug litteraturhistorien).

- Giv et resumé af uddragene fra romanen Constance Ring

- Tydeliggør problemstillingen i ægteskabet mellem Ring og Constance og de vanskeligheder Constance har med at overbevise sin familie og præsten om, at hun bør skilles / har ret til skilsmisse fra sin mand, idet hun har taget ham i utroskab med husets tjenestepige.

- Kom ind på Constances synspunkter i dialogen med Marie og hvilke belæg/argumenter hun har for disse.

- Kom ligeledes ind på Maries synspunkter og belæg. Hvordan reagerer Constance på disse? (”Constance følte sit Hjerte sammensnøres” – hvad vil det sige? Luk metaforen op og giv en fortolkning. - datidens kvinder gik med korset og skulle passe ind i en rolle, hvor de var afhængige af deres mand, snarere end at de kunne udvikle sig til en selvstændig personlighed, fx via en uddannelse som alle kvinder kan få i dag.

- Kom desuden ind på præstens synspunkter i uddraget fra i-bogen og hvordan Constance argumenterer imod disse. Kom ind på Constances reaktioner, følelser.

- Giv en karakteristik af Constance ud fra uddragene og perspektiver repræsenterer den frie tanke/ radikalismen og kom i den forbindelse ind på hvad der kendetegner ”kvinderollen ifølge Brandes og hans tilhængere” (c437 i Brug lit.).

- Giv desuden en karakteristik af Marie og præsten og kom ind på deres syn på kvinden og den kvinderolle de repræsenterer. Hvorfor argumenterer Marie og præsten som de gør? Er det for at være onde mod Constance?

Uddrag
Amalie Skram var en norsk-dansk forfatter som levede i årene 1846-1905, dermed var hun en del af Det moderne gennembrud.

Hun fokuserede på kvinders vilkår, hermed opdragelsen som kvinde til at blive en perfekt hustru i et samfund, der var domineret af mænd.

I en meget ung alder giftede Amalie Skram sig med en ældre mand, hvilket var et fornuftsægteskab. Hun endte med at blive skilt og flytte til København, selvom skilsmisse var skamfuldt og unormalt for kvinder i denne tid.

I København giftede hun sig med den danske forfatter Erik Skram, som indgik i tankerne bag Georg Brandes og Det moderne gennembrud.

Amalie Skram deltog hermed i det litterære miljø, der drøftede de nye tanker (https://bl.systime.dk/?id=189). Den selvbiografiske roman ”Constance Ring” afspejler Amalie Skrams første ægteskabsoplevelse.

---

Ægteskabet mellem Hr. Ring og Constance står på nogle udfordringer, først og fremmest opdager Constance sin mand i at være utro, hvor hun bliver fysisk dårlig (Skram, 1885, s. 5 ll. 9-18).

I situationen er der dårlig kommunikation mellem dem, hvor Hr. Ring taler nedværdigende til Constance og ligeledes fremstår meget bestemt: ”’Skal Du ikke ta Tøjet af?’

Stemmen lød saa ydmyg, saa ulig hans almindelige. Hun vidste næsten ikke, om det var Ring, der havde talt.” (Skram, 1885, s. 5 ll. 23-24).

Constances kusine Marie og præsten mener ikke, at Hr. Rings utroskab er grund nok til at forlade ham (Skram, 1885, s. 6 ll. 40-42).

Begge henviser til kristendommen og samfundets normer, hvilket gør det svært for Constance at overbevise dem om, at hun skal skilles fra Hr. Ring.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu