Det røde gardin | Noter Analyse | Amalie Skram

Indledning
Jeg vil gerne præsentere min analyse af Novellen, Det røde gardin som er skrevet af forfatteren Amalie Skram.

Novellen er udgivet i år 1899 og dermed i Amalie Skrams senere forfatterskab og af den grund beskriver den virkeligheden som den er.

Den er skrevet i det moderne gennembrud, hvor mange forfattere skrev om at man skulle ændre på kønsrollerne, da manden altid havde været det dominerende køn.

Novellen problematiserer kønsrollerne og ægteskabet, dog er det ikke kun pigen i tekstens perspektiv der følges, da der er mange forskellige symboler, som er ret surrealistiske.

Teksten er ret typisk for genren, novelle, da det er en enstrenget fortælling med et tydeligt vendepunkt, da kvinden dør og at den er kort.

Uddrag
De vigtigste personer i teksten er klart kvinden og manden, da de begge spiller en meget vigtig og kritisk rolle. I selve teksten får man ikke meget viden om de to personer

da de ikke er tekstens omdrejningspunkt, da omdrejningspunktet klart er det røde gardin og deres forhold. Der er også en tredje person, altså bedemanden som vi møder tæt på slutningen af novellen.

Personkarakterstik af kvinden. Vi får ikke så meget at vide om kvinden, men det man kan sige med sikkerhed er

at hun godt er klat over at det ikke er ’almindeligt’ at som kvinde vælge et gardin som skal sættes op, og så herefter sætte det op uden mandens hjælp.

Personkarakteristik af manden. Igen får vi ikke meget at vide om hvordan manden er, men man kan med sikkerhed sige at han er meget mystisk, da han først griner ad hende

men senere hen viser hende respekt. Der står at han betragter hende efter hun dør, og mener at det er utroligt at en død kan se så smuk og fredfyldt ud.

Plottet i novellen er at kvinden skal skifte gardinet ud med det nye røde. Idet at hun har tænkt sig at gøre det, bryder hun normen, da man dengang mente at det var mandens arbejde at gøre ting som at sætte gardinet op.

Det største vendepunkt er klart når manden kommer hjem og griner ad hende fordi hun har forsøgt at sætte gardinet op.

At han grinede ad hende, ledte formenligt til hendes død. Man kan også sige at det største vendepunkt er når kvinden skal til at sætte gardinet op, da hun så ’underminerer’ manden fordi det var hans pligt, som hun overtager.

Handlingsforløbet er lineært, altså alt sker i kronologisk, da der ikke er flashbacks, tidsspring eller parallelle handlinger samt cirkulære handlinger.

Det er lineært, da hun starter med at anskaffe gardinet, finde plads til det, sætte det op osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu