Indholdsfortegnelse
1) Lav en personkarakteristik af Constance. Hvordan er hun, hvilken konflikt er hun i, hvilke værdier har hun, hvilken modstand møder hun?
2) Lav en personkarakteristik af Pastor Huhn. Hvordan er han, hvilke værdier har han, hvilken modstand møder han?
3) Hvem har ifølge dig de bedste argumenter i denne tekst? Hvem har magten i starten af samtalen og til slut?

Uddrag
Pastor Huhn er præsten, som Constance opsøger, for at få hjælp til sin skilsmisse. Pastor Huhn er meget religiøs, eftersom han uden yderligere viden, prøver at overtale Constance Ring med sin skilsmisse.

Han mener, at det er særdeles ukristeligt, hvis en kvinde skilles fra sin mand, hvilket tyder på, at præsten har det helt fint med forskelsbehandlingen i samfundet.

”Jo Frue, afbrød han hende med mild stemme. Husk: Hvad Gud har ført sammen, skal menneskerne ikke adskille”. (s.116, l. 11-12)

Han får som beskrevet i romanen ”et stød”, når han hører Constance Rings udtalelse, som er, at hun vil skilles fra sin mand.

Han begynder at inddrage kristne elementer fra Biblen og vælger at argumentere ud fra ” Han”, som er underforstået Gud. Præsten kommer med mange kristne udtalelser, hvilket starter en langvarig diskussion.

Præsten vælger altid at støtte sig op af kristendommen og Biblen, samtidig med, at han skifter emne ved at læse fra Mattæus kapital 19.