Indledning
Under det moderne gennembrud handlede det om at sætte problemer under debat. Det moderne gennembrud var realismens gennembrud i dansk litteratu

hvor den kendte forfatter Georg Brandes kritiserede samtidens danske forfatter for at skrive virkelighedsfjern litteratur. Det var præget af at skildre problematikker

der var aktuelle i samtidens samfund. Et godt eksempel på det er novellen ”Karens jul” udgivet år 1885, skrevet af Amalie Skram, som for tematiseret problemer som fattigdom, social undertrykkelse og den store klasseskel der var i datidens samfund.

Uddrag
Vi ser også den måde Karen snakker med politibetjenten, at man kan se at hun hører til underklassen. Eksempelvis når hun takker politibetjenten: ”Gud signe Dere

Gud signe Dere og Tak skal dere ha” . Hun gentager sig selv og slutter med et tak, og hendes talemåde indikerer lidt at hun er fra underklassen, da hun bliver lidt uformel med politibetjenten, men stadig viser sproglig respekt.

Karen viser sin lave position bl.a. ud fra sine replikker: ”det er bare meg, jæ gjør ingen Ting” . Da betjenten banker på døren, så bliver Karen helt skræmt.

Modsat til politibetjenten, kan man tydeligt høre at han er i en højere klasse, da Karen bliver helt bange, når han banker på døren. I deres dialog spiller der også et magtforhold

som kan ses ved sproget. Betjenten truer Karen med ”eller dem ska faa and’t aa vite” . Her dominerer betjenten og Karen viser hvor svag og lille hun er i forhold til betjenten.

Et andet litterære virkemiddel, som kan ses i novellen, er de naturalistiske træk, hvilket er noget der spiller centralt i novellen. Mennesket fremstilles som et væsen, der er bestemt af sin natur.

Mennesker er styret af deres drifter. I ”Karens jul” kan man se en sammenhæng mellem hende og det samfund hun lever i. Når Karen og hendes barn dør er samfundet ligeglad

da havnevæsnet kun tænker på at havnen skal blive drevet godt, og Karen og hendes barn er blot bare nogle ”løsgængere” der er i vejen. Betjenten konstaterer også: ” Vorherre, han har naa vel en Mening med det” .

Han siger det er gudsvilje, at Karen er død. Det viser egentlig at samfundet er ligeglade, og der er ikke rigtig plads til fattige personer som Karen. Betjenten henvender det ikke til naturens gang, men i stedet til guds ”mening”, for ikke at lyde alt for brutalt.