Lone Hørslev – La’os | La’os alle smile | Analyse

Indledning
Lone Hørslevs digtsamling “La’os” er udgivet i 2014 og er forfatterens femte digtsamling. Hun blev født den 29. november 1974 i Køge, men er opvokset i Holstebro. Lone er en dansk forfatter og digter uddannet fra forfatterskolen. Digtsamlingen består af 7 sekvenser med både lyriske – og prosadigte.

Midtvejs i digtsamlingen er der trykt 11 tegninger af den danske tegner Rikke Bakman, som understøtter digtsamlingen visuelt. Tegningerne er illustrationer til Lones digte, men kan også opleves som selvstændige værker, da de kan ses og forstås uafhængigt af digtene.

Dog er det tydeligt, at tegningerne er en del af digtsamlingen, da de scener, der fremgår af tegningerne, er de samme, som udspiller sig i nogle af digtene.

Uddrag
Digtet “La’os alle smile” indgår i digtsamlingens første sekvens “La’os”. Digtet består af 42 vers, som er samlet i en strofe. Længden af versene er meget varierende fra længere sætninger til rigtig korte sætninger på f.eks. kun tre til fire ord.

Der forekommer linjeskift flere steder i digtet, således der opstår enjambement. Et linjeskift kan f.eks. ses både i vers 2- 3, hvor vers 2 slutter med “,der ligner” og vers 4-5, hvor vers 4 slutter med “,kan du”.

Begge steder er det tydeligt at versene brydes af linjeskiftet og dermed får ordene en større betydning, da de får lov til at “hænge” lidt i luften, inden der fortsættes.

“La’os alle smile” er et strofisk digt, da det er opstillet i strofer. Samtidig fremstår digtet med en forholdsvis rolig sats, mest pga. den lige venstre margin - dog med et indskudt vers 40, som skaber let uro. De varierende vers længder skaber også en let uro, da det kan være forvirrende for læseren.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her