Logistik og Distribution | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 Omkostninger
1.1 (10p) Udfyld de tomme felter i det skema, som du finder i excel-filen bilag 1 til afleveringen, og kopier herefter skemaet hertil.
1.2 Redegør for forløbet af de variable omkostninger.

Opgave 2 Logistik
Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (5 %) Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.
2.2 (5 %) Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.1
2.3 (5 %) Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.
2.4 (5 %) Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

Opgave 3 Virksomhedens rapportering
Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %) Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 4. Der skal ikke udarbejdes noter.
3.2 (5 %) Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.
3.3 (5 %) Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke JBJ Grill A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Opgave 4 Distribution
4.1 (5 %) Beregn, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.
- De nødvendige oplysninger findes i bilag 5.
4.2 (5 %) Forklar, hvordan valget af transportform vil påvirke MitLiv A/S’ leveringsservice.
4.3 (5 %) Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

Uddrag
Opgave 2 Logistik
Virksomheden Papemballage A/S producerer en lang række forskellige papemballage produkter til fødevareproducenter i Europa. Emballagen anvendes fx som omslag til små yoghurt og pasteuriserede æg.

Fælles for produkterne er, at de alle produceres ved hjælp af samme type råpap SD-100, som Papemballage A/S indkøber i store ruller hos en svensk producent.

Papemballage A/S påfører råpappet forskellige former for plastfolie, så den færdige papemballage er velegnet til fx færdige produkter, der opbevares på køl.

Virksomheden forventer i det kommende år at skulle bruge 100.000 ruller råpap SD-100. Indkøbsprisen er kr. 999 pr. rulle, og ordreomkostningerne er beregnet til kr. 5.000 pr. indkøb.

Virksomheden regner med en lagerrente på 8 % p.a. af den gennemsnitlige lagerværdi. I øjeblikket har Papemballage A/S ikke et sikkerhedslager for SD-100.

Paprullerne kan også indkøbes hos en ungarsk producent, hvor indkøbsprisen pr. rulle er noget lavere end hos den svenske producent.

Papemballage A/S vurderer dog, at kvaliteten og leveringsoverholdelsen er tilsvarende dårligere hos den ungarske producent.

Papemballage A/S vurderer, at det vil være nødvendigt at indføre et sikkerhedslager af SD-100, hvis virksomheden begynder at benytte den ungarske producent.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu