Indholdsfortegnelse
Opgaver:
1. Find forhandlere i New York, Skive, Moskva, Ibbenburen og Berlin. Hvilken eller hvilke distributionsstrategier vil du mene der er tale om. Er der forskelle i antal forhandlere? Forklar dette.

Opgave 2:
a. Redegør for Lindbergs internationale distribution. Inddrag også værdikæden i denne redegørelse

b. Diskuter og vurder Lindbergs distributionsformer som du har redegjort for i spørgsmålet ovenfor.

3. Lindbergs promotion, se hjemmeside, bare et par enkelte små spørgsmål:

a. Gå ind i menu, find celebrities.

b. Kan man sige noget om disse celebrities, og kan man på denne baggrund sige noget om Lindbergs målgruppe.

c. Vurder deres promotion ud fra dit kendskab til deres promotion. Er det en god ide?

d. Og anvender Lindberg en standardiseret eller differentieret promotionstrategi.

Uddrag
Direkte distribution giver virksomheder mere kontrol over deres virksomhed, hvilket skaber troværdighed. Dog vil brugen af indirekte distribution kunne være medvirkende til at Lindberg fik flere mindre kunder, end kun de store landes største bilforhandlere.

Denne form for distribution vil dog formentlig skabe længere forsendingsstid, og vil derfor ikke kunne komme i betragtning hos Lindberg, da én af denne virksomheds fordele er at kunne sende deres produkter direkte til optikeren efter bestilling og fremstilling af det pågældende produkt.

Lindberg har altså en strategi om at have fuld kontrol over sine distributionskanaler.