Opgavebeskrivelse
Foretag en analyse af ”Lige siden Aristoteles har vi vidst, at økonomisk ulighed er gift for samfundet. Hvornår lytter vi?” af Susanne William Rasmussen, Politiken 22.02.2020 med særligt fokus på argumentation, diskurs, sproglige virkemidler og modtagere.

Vurder debatindlæggets gennemslagskraft i forhold til modtagerne.

Indledning
Teksten Lige siden Aristoteles har vi vidst, at økonomisk ulighed er gift for samfundet. Hvornår lytter vi? er et debatindlæg, hvilket ses på flere af de genretræk der kendetegner et debatindlæg. Et debatindlæg som dette udgives ofte i en avis eller på en debatside, i dette tilfælde er indlægget udgivet på Politikkens hjemmeside.

Politikken er en dansk avis og netavis, med omkring 50 millioner sidevisninger i måneden . Indlægget er skrevet af Susanne William Rasmussen, der forsøger at fremme sin holdning omkring den økonomiske ulighed og hvordan det påvirker vores samfund, ved at argumentere og sætte spørgsmålstegn ved emnet, ved brug sproglige virkemidler.

Debatindlægget er skrevet subjektivt, Rasmussen giver altså sin holdning og opfattelse af emnet til kende.

Debatindlægget indledes således ”Den økonomiske ulighed er stigende i Europa, men de 2 politiske debatter om, hvordan ulighed bekæmpes, er en dorsk affære.” , her ser vi Rasmussen udtrykke sin egen holdning og mening omkring økonomisk ulighed subjektivt, idet hun mener at bekæmpelsen af uligheden er en dorsk affære.

Rasmussen argumenterer for sin holdning, og forsøger derved at få læseren til at danne den samme holdning omkring den ulighed vi ser i samfundet og hvad den koster os som samfund.

Uddrag
Debatindlæggets omdrejningspunkt er, som nævnt, den økonomiske ulighed som ingen taler om eller vil gøre noget ved.

Rasmussen lægger vægt på, at den økonomiske ulighed noget der har kendetegnet de Europæiske lande siden 1980’erne, men at ingen har forsøgt at gribe ind, ”Det kan undre, at nutidens politikere hidtil ikke har søgt at modvirke den stigende ulighed, som har kendetegnet de europæiske lande siden 1980’erne.”

Derudover mener hun, at hele den globaliserede verden er præget af frygt for social deroute, grundet de negative konsekvenser både hvad angår det sociale og det politiske fællesskab.