Powerpointen indeholder 6 dias om LEGO Wear.

Indholdsfortegnelse
LEGO Wear
Markedsforhold
Eksportmotiver
Eksportberedskab
De 4 p’er
Konklusion

Uddrag
Price:
• - Højt prisleje (kvalitet)
• - Tekstil forretninger
• - Schweiz har et stort rådighedsbeløb
• - Ikke så mange meromkostninger i

Product:
- Kvalitetsprodukt
• - Lego’s gode image
• - Vigtigt at ramme sæsonvarer

Place:
• - Vigtigt det ankommer til tiden og til den rigtige forbruger.
• - Ikke de store problemer i forhold til Schweiz