Lego | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
Opgave 1.1 - Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”
Opgave 1.2 - Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletal og artikler.
Opgave 1.3 - Vurder, hvorledes Lego koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Opgave 1.4 - Udarbejd en SWOT-analyse for Lego konernes med udgangspunkt i casematerialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3
Opgave 1.5 - Vurder Lego koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4

Opgave 2 - Investering
2.1 - opstil investeringsforslaget
2.2 - Vurder om investeringen er lønsom
2.3 - Udarbejde en analyse af investeringsforslagets følsomhed
2.4 - Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne

Opgave 3 - Aktivitetsoptimering
Opgave 3.1 - Beregn den optimale slagspris for produktet Y21
Opgave 3.2 - vurder hvilken betydning det får for den optimale salgspris, hvis kvaliteten på Y21 ændres efter kundernes ønske
Opgave 3.3 - forklar, hvilken indflydelse Plast A/S’ Kapacitetomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.

Opgave 4 - Logistik
4.1 - Vurder, hvilket lagerdisponeringssystem PL import ApS anvender ved indkøb af G504
4.2 - vurder, om PL import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.
4.3 - Beregn ændringer i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Uddrag
Afkastningsgraden viser en positiv udvikling igennem perioden. Afkastningsgraden stiger fra 47,7 % til 48,7 %, hvilket svarer til en stigning på 1 pp hvilket også vil sige en stigning på 2,1%. Dette er Positiv for virksomheden Lego, da markedsrenten på ca. 2-3% +risiko. Derfor kan vi se at Legos afkastningsgrad befinder sig yderst tilfredsstillende i niveaus til markedsrenten + risiko.

Som vi kan se var Legos afkastningsgrad oppe på 54,5% i 2012, hvor den så falder igen i 2013, dette kan skyldes der vare krise på legetøjsmarked. Selvom der har været krise på legetøjsmarked, er Lego ikke faldet så ufattelig meget. Dette kan skyldes en fremgang på eksportmarked, som har givet dem en øget aktivitet og indtjening, hvilket har resulteret positivet i afkastningsgraden.

Indtjeningsevnen er blevet forbedret, da deres overskudsgraden viser en positiv udvikling igennem perioden. Vi kan se at overskudsgraden stiger fra 30,4% i 2011 til 32,9% i 2013, hvilket svarer til en stigning på 2,5pp også svaret til en stigning på 8,2%. Stigningen i overskudsgraden har en positiv påvirkning på afkastningsgraden.

Det er dog ikke muligt og bedømme niveauet, da normtallene ikke er opgivet. Som vi kan se er overskudsgraden steget, hvilket også har en positiv udvikling i afkastningsgraden.

Årsagerne til en fald fra 2012 til 2013 skyldes igen en negativ virkning på legetøjsmarked. Dog den sværere tid på legetøjsmarkeder, har det dog lykkes Lego og komme godt ind på det kinetiske marked, som er vækster rigtig godt.

Kapitaltilpasningen er forringet i det at aktivernes omsætningshastighed viser en negativ udvikling igennem perioden. Vi kan se at aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,57% til 1,48%, hvilket svarer til et fald på -0,1 pp og svaret til et fald på -5,73 %. Dette fald i aktivernes omsætningshastighed har en negativ påvirkning på afkastningsgraden.

Dette kan også skyldes at de investere flere penge hvert år i at åbne nye fabrikker rundt i hele verden og at de ikke vælger og tænke på alle de omkostningerne der kommer med den, men kun på at deres kvalitet og leveringsservicen er i top.

Gældsrenten er igennem perioden faldet fra 2,8% til 1,6%, hvilket svarer til et fald på -1,2pp og svaret til et fald på -41,21%. Vi kan også se det at gældsrenten er faldet, hvilket betyder at det er blevet billigere for Lego at låne penge, hvilket også skyldes en høj soliditetsgrad.

Vi kan også se at Legos gældsrente har igennem hele perioden været lavere end afkastningsgraden hvilket betyder at, Lego har haft en positiv rentemarginal og at de derfor har tjent penge på at arbejde med gæld.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu