LEGO | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

2.1 (3 %)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.

2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1.

2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.5 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger højst må udgøre for at investeringen er lønsom.

2.6 (4 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke den kritiske værdi for de variable enhedsomkostninger, hvis ToyFactory ApS anvender den optimale salgspris. Se spørgsmål 2.2 og 2.5.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (4 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
- En af de helt store forhold har været konkursen i legetøjskæden Toys’r’us i USA, som er LEGO’s største marked, det har selvfølgelig betydet, at de har haft en smule sværere ved at skabe indtjening, når deres største marked forsvinder. Denne konkurslukning har også betydet, at Amazon og Walmart har forsøgt at hive noget af salget til sig.

- Faldende vækst af legetøj på det amerikanske marked. Men er i alle væsentlige markeder i verden vokset og taget markedsandele. Kina er som det eneste land endt ud med et tocifret vækst.

- LEGO har kun en produktserie, som har været med til, at gøre dem den klart største aktør på markedet.

- Oplevet en vækststigning på trods af betydelige investeringer i langsigtede vækstinitiativer.

- LEGO oplevede overskud på 10,8 milliarder før skat i 2019, og omsatte for hele 38,5 milliarder, hvor forbrugersalget steg med 5,6 procent i forhold til 2018. I 2018 var resultatet på 10,5 milliarder kroner, og oplevede tilbagegang i 2017.

- LEGO har lavet investering, som er gået til 150 nye Lego butikker i 2019, satsninger i digitale samarbejder, produkter og i e-handel.

- Omsætningen har været steget med 6%, og driftsresultatet med 1%. En udvikling der er sket selvom den store investering har fundet sted.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu