LEGO Opgave | Virksomhedsanalyse

Opgavebeskrivelse
Forklaring på hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i case materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.
Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Indholdsfortegnelse
1.1
Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.
1.2
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
1.3
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.4
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i case materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.
1.5
Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Uddrag
Gældsrente
Gældsrenten er forbedret da den i analyseperioden er faldet fra 2,8% til 1,6%, et fald på 1,2 procentpoint 42,8%. Dette er en god udvikling, da man helst vil have at gældsrenten falder og er så lav som muligt. De har betalt meget gæld af som man også kan se på pengestrømsopgørelsen. De betalt i år 2013 24 mia. af på gæld.

Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning er forringet i analyseperioden, da den er faldet fra 89% til 78,7% i analyseperioden, dvs. et fald på 10,3 procentpoint (11,57%). Egenkapitalens forrentning ligger i analyseperioden på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg

Gearing
I analyseperioden 2011-2013 ser man at gearingen er faldet fra 0,92 gange til 0,64 gange. Geringen i analyseperioden ligger hele tiden under 1, hvilket betyder at den gennemsnitlige egenkapital er højere end de gennemsnitlige gældsforpligtelser, hvilket har gjort at gearingen påvirker egenkapitalens forrentning negativt.

Indtjeningsevnen
Virksomheden indtjeningsevne er i analyseperioden forbedret, da overskudsgraden er steget fra 30,4% til 32,9% dvs. 2,5 procentpoint altså 8,22%.

Deres omkostninger indeholder både produktionsomkostninger som er steget med 38%, salgs –og distributionsomkostningerne er steget med 22%, administrationsomkostningerne er steget med 23% og andre driftsomkostninger er steget med 47%. virksomheden Lego koncerns omsætning er steget med 38% dvs, at omsætningen ikke er steget nok i forhold til at deres omkostninger er steget så meget som de er.

Virksomhedens omkostninger kan være steget af at de går meget op i deres produktudvikling, hvilket er skyld i at de har brug for nye maskiner.

Soliditeten
Virksomhedens soliditetsgrad er steget fra 54,1% til 61,7% dvs. en stigning på 7,6 procentpoint 14%). Dette skyldes at egenkapitalen har udviklet sig i en positiv retning.

Likviditeten
Virksomhedens likviditetsgrad er steget fra 188,9% til 193,8% dvs. en stigning på 4,9 procentpoint 2,6%. Stigningen kan skyldes at omsætningsaktiverne er steget og de kortfristede gældsforpligtelser er faldet.

En virksomheds likviditetsgrad skal minimum ligge på 100% men bør ligge godt over 150% og gerne højere, men en høj likviditetsgrad kan også gøre at virksomheden har en stor overskydende likviditet. Denne overskydende likviditet anbringer man for det meste i aktiver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her