Leder i Berlingske | Ud med sproget | Dansk Sprognævn

Indledning
Vil det være lettere hvis der bare er én måde at skrive ét ord på, fremfor to eller tre? Eller vil det være lettere hvis alle ord kan og må skrives på flere forskellige måder? Er det i princippet ikke lige meget om jeg skriver i dag eller i dag?

Uddrag
”Man skriver »inden for skolens mure«, fordi præpositionen har en styrelse, men nu kan man også skrive »indenfor skolens mure«, hvis man føler mere for det ”skriver en af Berlingskes Redaktører, hvis navn ikke er oplyst i en artikel fra Berlingske den 23. april 2015.

Men man bliver i tvivl når man ikke kan høre om det er et eller to ord. Lige som nu, hvorfor må jeg ikke skrive itvivl. Andre forstår jo godt hvor jeg vil hen med min sætning? Dette skaber forvirring, det at man til tider selv må bestemme hvad man skriver og andre gange må man ikke.

Et ord som afsted eller af sted har ændret sig mange gange i løbet af årene fra 1872 til i dag. Ordet startede med at skulle være et sammensat ord. Fra 1872-1889 kunne man både skrive afsted eller af Sted. I 1889 - 1955 ændres dette så det nu kun må skrives af Sted, derefter fra 1955 - 2012 skal det nu skrives af sted. Til sidst fra 2012 - nu må det skrives både som sammensat og som to en-keltstående ord.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter