Indledning
Man kan altid undre sig over, hvorfor kvinderne altid har været dårligere rangeret end mændene. Om det så handler det om religion, samfundet eller arbejders vilkår?

Det spørgsmål er grunden til valg af emnet kvindesynet i islam: Jeg ønsker at få en større forståelse, samt viden om emnet. Jeg valgte religionen islam, da jeg synes, at det er en spændende tro, som har et andet syn på deres levevej end mange andre religioner.

Derfor lyder min opgaveformulering som følgende: Jeg vil redegøre for religionen islam, samt kvindernes rolle. Hvor jeg derefter vil analysere kvinderens rolle og stilling i religionen, og til sidst diskutere, om der sker en forandring indenfor kvindernes stilling i islam.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse: 3
Undersøgelse: 4
Diskussion: 6
Konklusion: 8
Litteraturliste: 9

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Men muslimerne skal ikke kun følge love og regler, for at være en god muslim, de skal nemlig også udgøre ritualer med målet om at tilbede Allah og søge syndsforladelse.

I islam er der noget der hedder de 5 søjler, som er fundamentet for den muslimske tro, da det er en forpligtelse for en troede muslim at udføre, så de er sikret en plads i paradiset.

Den første søjle er trobekendelse på arabisk, shahada. Den anden søjle er bønnen på arabisk kaldes for en salat, og skal udføres fem gange dagligt.

Den tredje søjle omhandler ramandamen, hvor der fastes fra solopgang til solnedgang og ligger i den niende måned i den islamiske kalender.

Den fjerde og næstsidste søjle er almissen Zakat på arabisk, som handler om, at man giver en bestemt andel af sin indkomst til de fattige borger.

Den femte og den sidste søjle, er hajj, pilgrimsfærden som er en årlig pilgrimrejse til Mekka, det er ikke alle muslimer som udfører den femte søjle, da det for nogen ikke er økonomisk muligt.

Koranen er muslimernes levevej, som beskriver forholdende imellem kønnene, samt den adskillelse fra virkeligheden, som de kvindelige muslimer lever under dagligt.

I koranen sura 2:223 står der, at kvinden er som mandens anker, men at hvis kvinden ikke passes eller plejes med omhu, kan hun udbyttes.

I islam er det tilladt for mænd at have flere koner, da de har polygami: ”Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire.

Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje” -(s.4 v.3), men dette gælder ikke omvendt, da kvinderne ikke har ret til polygami.

De bliver i koranen beskrevet som ligeværdige, men de har forskellige fysiske egenskaber. Kvinden er den, som står for de huslige pligter, og bliver opfattet som mændenes ejendom.