Problemformulering
I januar 2010 købte Kristensen hos en bilforhandler en seks år gammel bil for 40.000kr. Sælgeren oplyste, at motoren ifølge oplysning fra den tidligere ejer var hovedrepareret for ca. 2 måneder siden. Kristensen havde prøvekørt bilen inden købet, og ikke fundet noget at bemærke. Kristensen var lærer og skulle udelukkende bruge bilen til privatkørsel.

3 måneder senere brændte motoren sammen, og det blev konstateret, at motoren var meget slidt, og at der aldrig havde været foretaget nogen større reparation, endsige hovedreparation.

Kristensen reklamerede omgående til bilforhandleren og krævede, at handlen skulle gå tilbage. Sælgeren afviste dette, men tilbød et afslag i prisen på 4.000 kr., idet han henviste til, at det i den imellem parterne oprettede slutseddel var anført, at vognen er ”købt som beset”.

Uddrag
Der er i dette tilfælde en mangel på varen, idet bilen ikke har de egenskaber, der er aftalt eller som køber med rette kunne regne med. Dette er grundet, at køberen oplyste, at bilen var hovedrepareret for ca. 2 måneder siden, hvilket viser sig at være usandt. Så her er altså tale om en mangel.

Køber Kristensen reklamerer derefter omgående til bilforhandleren om manglen, og idet køber reklamere straks efter skaden er opdaget, er der reklameret rettidigt.

At reklamere rettidigt, skal være højest 2 måneder efter manglen er opdaget. Køber Kristensen kontakter som sagt bilforhandleren rettidigt, og kræver at handlen skal gå tilbage, altså hæve handlen.

Som argument mod dette, afviser bilforhandleren ved at sige, at der i slutsedlen var anført ”købt som beset”. Men, ”købt som beset” gælder ikke i et forbrugerkøb, så derfor er dette argument ugyldigt.

Her er tale om en væsentlig mangel, idet man som standardkøber ikke ville have købt vare, hvis han/hun havde kendt til manglen...