Krigen mod terror | SSO | 10 i karakter

Indledning
Al Qaida, Islamisk Stat, Al Shabab og andre islamiske terrorgrupper, som vi beskriver som noget ødelæggende og menneskedræbende, som gerne vil ud med deres budskab i forhold til med bomber, krig, ødelæggelse og halshugning.

På baggrund af dette, vil jeg først forklare begrebet hellig krig, som terrorgrupper som betyder fælles tankning, nemlig salafistisk jihad.

Det er tanker, som Osama Bin Laden har udarbejdet. Herefter vil jeg komme med en redegørelse for hellig krig, da det er noget nyt for alle læsere, hvor man dræber uskyldige mennesker.

Ud fra dette vil jeg undersøge, hvordan mennesker begår terror i Danmark og andre vestlige lande. Til sidst hvordan det kan begrænses i Danmark og andre steder i verdenen.

Indholdsfortegnelse
Abstract: 1
Indledning 1
Kapitel 1: Redegørelse for hellig krig og adskillelse fra andre terrordefinitioner 2
- Militante islamister 2
- Terrorisme 3
- FN 3
- Terror definition 3
- Hellig krig 4
- Jihad 4
Kapitel 2: Analyse af begrundelser af terror i Danmark/vesten samt det der driver individer til at begå terror 4
- Terror i Europa og ekspertens synspunkt 5
- Hvad der driver individet til at begå terror 6
- Terrorangreb i København 2015 7
Diskussion af hvordan terrortruslen kan begrænses? 8
- Frankrig og Danmarks synspunkt af begrænsning af terror 8
- Den franske antiterrorlov 8
- Den danske antiterrorlov 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10

Uddrag
Efter terrorangrebet på World Trade center i 2001, har mange defineret terror som islamisk relateret, hvor folk som er ekstremister, går ind for, at Islam skal være en form for politisk dominerende i verden.

Derfor er der en politisk skillelinje mellem de politiske partier, og befolkningen som er ekstremister i Mellemøsten, som går ind for islamisk kalifat.

Derfor begår man terrorhandlinger i Mellemøsten ved at bevise, at man går ind for islamistisk kalifat, på den måde skræmmer man USA og Europa, så de ikke behøver at blande sig i deres konflikter, og dermed kan holde sig væk fra deres område.

Islamister ændrer vestens politik ved at skabe frygt i vestens lande, hvor vi så Paris 2015, hvor der var terrorangreb på Charli Hebdo, som viste Muhammed tegninger, og det gik ikke ind i ekstremisternes smag

og skød dermed folk for at sprede budskabet, om at de ikke skal gøre det igen. I 2015 var terrorangrebet rettet mod København ved krudttønden

hvor Omar El-Hussein skød på en cafe, fordi han var utilfreds med at manden i cafeen viste Muhammed tegninger, altså satire, som er forbudt i Islam at vise og tegne.

Dvs. at jo flere terrorangreb man udfører ude i vesten eller Europa, jo større frygt er der for, at befolkningen bliver bange, og det prøver de militante islamister at skabe og udføre.

Man deler islamister i forhold til to kategorier, nemlig ekstreme islamister og teologiske islamister. Forskellen er nemlig

at ekstreme islamister anser vold og ødelæggelse som sin hovedpointe, mens teologiske muslimer anser argumenter imod deres tro, som de ønsker at opnå.

Terrorisme
Her i Danmark ser vi at mennesker bliver radikaliseret, hvor personer går igennem sin udvikling hen mod en mere ekstremistisk tankegang

ved fx at tage til Mellemøsten og kæmpe for den hellig krig ”jihad” for islamistiske terrorgrupper, som Al Qaeda, Islamisk Stat, Boko Haram og Al Shabab og mange flere.

Det hele startede med at 9/11 hvor terrorgruppen Al Qaeda tog ansvaret for angrebet på World Trade center, som var det mørkeste dag i USA´s historie.

Vi ser at danske fremmede krigere tager til udlandet for at kæmpe for terrorgrupper, og når de kommer hjem til Danmark, kan de have været hjernevasket, hvor på de begår terror i fx Danmark eller andre europæiske storbyer

som Paris, Lyon og Stockholm mf. Det man går efter som individ er anderkendelse, fordi man som person ikke føler sig en del af det samlet fælleskab, hvor man ser, at den eneste udvej er gennem religion og især ekstremisme.

Individet indser sig som alene, at man ikke bliver socialiseret, som udlægning, på den måde tager man ikke de normer og værdier til sig som alle andre, og det skaber en form for social eksklusion, hvor på man indelukker ekstremisme.

FN
FN´s rolle i denne sammenhæng er, at de indser alle terrorgrupper som et brud på den internationale sikkerhed

hvor de er imod at man bringer sit budskab på en forkert måde ved at bringe folks liv i fare, og det FN har gjort er, at de har lagt sanktioner imod de terrorgrupperinger, som har standset alt våbenhandling for Al, Qaeda, ISIS, og de andre terrorgrupper.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu