Koralrev Eksamensopgave | biologi

Indledning
Tropiske koralrev udgør økosystemer med høj artsdiversitet. Koralrev har stor betydning for mennesket, bl.a. som grundlag for fiskeri og turisme. Stenkoraller er heterotrofe koraldyr, der lever i symbiose med alger, se figur 1. Algerne spiller bl.a. en vigtig rolle for stenkorallers dannelse af kalkskelet og dermed korallernes vækst.

Indholdsfortegnelse
1. Giv forslag til, hvad henholdsvis alger og koraldyr får ud af symbioseforholdet.
2. Giv forslag til, hvordan eksperimentet, der danner grundlag for resultaterne vist i figur 2, kan være udført i praksis.
3. Forklar resultaterne vist i figur 2.
4. Vurder, hvilke konsekvenser koralblegning kan få for biodiversiteten i et koralrev.
5. Diskutér hvilke forudsætninger, der skal være til stede, for at udsætning af unge koraller kan medføre, at koralrevene bevares.

Uddrag
Koraller er følsomme, og derfor kan der være nogle forudsætninger som skal overholdes før man kan sætte unge koraller ud, uden at de udskiller algerne i deres væv, og bliver bleget. De forudsætninger der skal være tilstede for at de unge koraller kan udsættes og derved bevarer koralrevene kunne være temperatur. Temperaturen er et ”breakingpoint” for korallerne, for overstiger temperaturen et kritisk niveau i en længere periode, vil korallerne blive bleget. Miljø- i form af temperaturstigninger er også vigtigt at tage hensyn til, fordi i takt med at temperaturen i vandet stiger, vandstandet verden over, og den generelle temperatur på landjord, vil det også påvirke korallerne negativt, eftersom at korallerne er så afhængig af, at der er en nogenlunde konstant temperatur.

Ud over dette så har korallerne også brug for noget ”at sidde fast på”. Det kunne være en keramisk plade, som kan ses på figur 3, sten eller lignende. En ting som korallerne også er truet af er forurening. Det kan være skrald som smides i havet, eller forurening fra omkringliggende landbrug. Dette kan give en øget mængde alger, som ville kunne blokkere for sollys til korallerne. Hvis ikke at algerne i korallernes væv kan danne fotosyntese, ved hjælp af sollyset, betyder det at korallen ikke ville kunne få nok næring, og derfor ville dø. Derfor er det også vigtigt at kontrollere forureningen i og omkring de unge koraller.
Korallerne er også truet af turisme, da korallerne kan blive ødelagt af den menneskelige aktivitet omkring dem.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!