Komplet samf B notebog med indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse
SAmfundsfag b - 2.g 2
- emner: 2
- 1.Medier og politik 2
- 2. EU 4
- EU BEGREBER: 4
3. politik 11
- POLITIK BEGREBER: 12
- 4. Økonomi 13

SAmfundsfag b - 3.g 14
- EMNER: 14
- 1. Økonomi 14
- Økonomi BEGREBER: 20
- 2. Demokrati 21
- 3. Sociologi 26

SAmfundsfag A - 3.G 31
- emner: 31
- 1. nY VERDENSORDEN 31
- 2. ØKONOMI 35
- 3. Udenrigspolitk 39

SAmfundsfag- eksamen 44
- 1.Anvend viden om- hVAD KAN MAN KOMME IND PÅ 44
- økonomi: 44
- SOCIALOGI: 47
- POLTIK: 48
- ny verdensorden / international politk: 50
- 2.hvordan opstiller man hypoteser 52
- 3. hvordan skriver man et notat 54
- 4. BEREGNING AF TABELLER 54

Uddrag
Kommissionen skal varetage fællesskabets interesser og skal sørge for at fremme udviklingen frem mod fælles mål.

Kommissionen har derfor betydelig magtbeføjelser> det formelle initiativmonopol til EU-lovgivning (direktiver og forordninger). Stor magt i forberedelsesfasen.

Kommissionen skal sørge for, at trufne beslutninger føres ud i livet (udførelsesfasen) og kontrollere, at EU-lovgivning og EU's regler overholdes (f. eks. sikre fri og lige konkurrence). Om nødvendigt kan EU-Kommissionen indbringe et land for EU-domstolen

---

Repræsentativt demokrati: Det er det demokrati vi har i Danmark, vi vælger nogen der skal repræsentere os i folketinget. Der er åben konkurrence Lige valgret: alle har en stemme, som har samme vægt uanset, hvem der stemmer.

Almindelig valgret: alle over en vis alder (18) har ret til at stemme. Mindretalsbeskyttelse: fx krav om kvalificeret flertal. (fx 70 % for vedtagelse.)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu