Kobbersulfat | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Apparatur:
Kemikalier:
Forsøgsbeskrivelse:
Resultater:
Efterbehandling:
1. Start med at finde molarmasserne, M for vand og for kobber(II)sulfat.
2. Udregn massen af vand, m(H2O) og massen af vandfrit kobber(II)sulfat, m(CuSO4).
3. Beregn stofmængderne af H2O, n(H2O) og CuSO4, n(CuSO4).
4. Reaktionsskemaet fra indledningen er anført her i et skema. Indsæt også tallene for M, m og n i nedenstående skema. Brug skemaet til beregningerne og overblik i din besvarelse.
5. Anvend stofmængderne af H2O og CuSO4 til at beregne x.
6. Der er naturligvis en vis usikkerhed på resultatet. Hvad er mon den ”rigtige” værdi for x?
7. Beregn masse%(H2O) i kobber(II)sulfat (CuSO4•X H2O(s) ud fra måleresultaterne.
8. Beregn masse%(H2O) i kobber(II)sulfat (CuSO4•X H2O(s) ud fra stoffernes formel/molarmasser.
- Hvad er udbytte%’en? - forholdet mellem eksperimentel og teoretisk masse%(H2O).
Teori spørgsmål:
1. Hvad er molarmassen? Hvor findes den? Hvilket symbol giver man den? Hvad er enheden?
2. Hvad er stofmængden? Hvilket symbol giver man den? Hvad er enheden? Hvordan findes den?
3. Hvad er massen? Hvilket symbol giver man den? Hvad er enheden? Hvordan kan den findes?
4. Hvad er en fysisk størrelse? (kom med eksempler)
5. Hvordan afstemmes et reaktionsskema? (kom med et eksempel). Hvad fortæller koefficienterne?
6. Hvad forstås ved ækvivalente mængder? Inddrag gerne dit eksperiment ;)
7. Hvad forstås ved en exoterm reaktion? Hvad forstås ved en endoterm reaktion? Hvordan kan dette forsøg bruges til at forklare disse begreber?
- Exoterm reaktion:
- Endoterm reaktion:
Konklusion
- Hvad kan du konkludere på baggrund af forsøget? Er der fejlkilder? Kan de forklare eventuelle afvigelser? Er formålet/ene opfyldt?
- Fejlkilder;

Uddrag
En del salte krystalliserer med krystalvand. Formålet med øvelsen er at måle krystal vandindholdet i det blå stof, kobber(II)sulfat.

Ved målingen udnytter vi, at krystalvandet afgives ved ophedning:
CuSO4 ∙ xH2O(s) ® CuSO4(s) + x H2O(g)

Reaktionsskemaet angiver med koefficienterne forholdet mellem stofmængderne – ”hvor mange”!. Ud fra beregning af stofmængderne af vand og vandfrit kobber(II)sulfat og kendskab til de ækvivalente mængder, kan man finde x.

Stoffet vejes før og efter ophedning. Massetabet ved opvarmningen angiver vandindholdet, mens slutmassen af stoffet i diglen, er massen af vandfrit kobber(II)sulfat.

---

Forsøgsbeskrivelse:
1. Nulstil vægten. Der skal bruges en vægt med 2 decimaler.

2. Rens diglen, hvis det er nødvendigt. Brug evt. et papirhåndklæde.

3. Derefter ophedes diglen kraftigt i ca. 5 minutter. Det sker for at tørre diglen. Sluk for bunsenbrænderen. Flyt evt. forsigtigt diglen over på en anden plade med tangen.

4. Lad diglen stå til afkøling. Rør ikke ved diglen, den er MEGET VARM.

5. Vej den kolde digel med låg (husk at nulstille vægten inden vejningen). Diglen må ikke sættes direkte ned på vægten, men anbringes ovenpå et bægerglas, der er stillet omvendt på vægten. Noter massen i skemaet. .

6. Fyld diglen ca. 1/3 op med kobber(II)sulfat med krystalvand og find massen af digel, låg og kobber(II)sulfat med krystalvand. Noter massen i skemaet..

7. Opvarm diglen med låg og indhold. De første minutter skal man opvarme forsigtigt, derefter ophedes diglen kraftigt i ca. 10 minutter eller til alt saltet har mistet den oprindelige farve. Kig ind i mellem i diglen.

8. Bunsenbrænderen slukkes, og diglen flyttes fra varmen og luft afkøles. Brug ventetiden på at regne.

9. Efter afkøling vejes diglen med låg og indhold igen.

10. Man kan evt. undersøge, om ophedningen har været tilstrækkelig. Det sker ved at ophede diglen en gange til og veje igen. Massen bør være den samme!. Noter alle masser i .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu