Chromatografi og spektrofotometri | Kemirapport

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
- Den kemiske opbygning af klorofyl a, klorofyl b og β-caroten
- Sammenhængen mellem bølgelængder, absorbans og plantepigmenter
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde
- Ekstraktion af fotosyntesepigmenter
- Papirchromatografi
- Ekstraktion af de adskilte plantepigmenter
- Identifikation af plantepigmenter vha. spektrofotometri
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med dette forsøg var, at ekstrahere plantepigmenter fra persille/spinat, adskille dem ved hjælp af papirchromatografi og identificere dem ved hjælp af spektrofotometri

Teori
Den kemiske opbygning af klorofyl a, klorofyl b og β-caroten

Generelt for farvestoffer gælder det, at de indeholder flere dobbeltbindinger, der ofte vil være konjugerede.

Det vil altså sige, at mellem hver dobbeltbinding er en enkeltbinding. Det medvirker til dannelsen af en delokaliseret elektronsky ved de konjugerede bindingers placering

hvilket spiller en central rolle mht. til stoffernes farve. Er et organisk stof farvet, vil det som minimum indeholde 8 konjugerede dobbeltbindinger i molekylet.

β-caroten består af 11 konjugerede dobbeltbindinger, hvorfor det må betragtes som et farvet organisk stof.

Stoffet hører under gruppen carotenoider, der omfatter gule, orange og røde farvestoffer. Tilfælles har farvestofferne i denne gruppe deres grundbyggesten; 2-methylbutan-1,3-dien.

Det ses også, at klorofyl a består af en estergruppe (COO), der er fremkommet ved kondensation af en carboxylsyre og en alkohol samt en keton (R1-CO-R2)

der er kendetegnet ved det dobbeltbundne oxygenatom. Gruppen er opstået ved, at en CH2-gruppe har fået erstattet de 2 hydrogenatomer på samme carbonatom med et dobbeltbundet oxygenatom.

I strukturformlen for klorofyl b er også de nævnte funktionelle grupper at finde samt en aldehydgruppe (R-CHO).

Et aldehyd er fremkommet ved, at man også erstatter 2 hydrogenatomer, men dog i en CH3-gruppe med et dobbeltbundet O-atom.

I chlorophyl a er der en methylgruppe, dermed har chlorophyl a en upolær gruppe. Chlorophyl b har en aldehydgruppe, som resulterer i en polær gruppe i chlorophyl b.

Det sker pga. dobbeltbindingen (C=O), det betyder at chlorophyl b har et større system af konjugerede dobbeltbindinger. β-caroten er et rent hydrocarbon

så den er derfor mest upolær af dem alle tre. Alt i alt betyder det at chlorophyl a, chlorophyl b har forskellige polariteter, mens β-caroten er enestående mest upolær.

Sammenhængen mellem bølgelængder, absorbans og plantepigmenter
Lys tildeles en bølgelængde, som måles i nm. Det synlige lys har bølgelængde intervallet 400 nm - 750 nm

hvoraf ultraviolet lys har en bølgelængde mindre 400 nm, mens infrarødt lys har en bølgelængde højere end 750 nm. Alle stoffers farve afhænger af hvilke dele af det synlige lys, som det absorberer.

Hvis et stof eksempelvis absorberer det gule lys, vil vi stoffet ses som lilla. Billedet nedenfor illustrerer hvilke farver, som er komplementære.

Når et stof absorberer en bestemt farve, vil farven ses som stoffets komplementærfarven. Klorofyl findes i planters grønkorn, og er den vigtigste pigment

som medvirker i fotosyntesen. Klorofyl absorberer især blåt og rødt lys, mens det ikke absorberer grønt lys. Dette er grunden til, at planterne oftest har den grønne farve.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu