Chromatografi og spektrofotometri | Opgave

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
- Ekstraktion af fotosyntesepigmenter
- Papirchromatografi
- Ekstraktion af de adskilte plantepigmenter
- Identifikation af plantepigmenter vha. spektrofotometri
• Forklar, hvorfor plantepigmenterne kan ekstraheres med ethanol.
• Ved chromatografi er det muligt at identificere stoffer ved deres såkaldte. Rf -værdi – den vejlængde, de har bevæget sig på papiret i forhold til den vejlængde, opløsningsmidlet har vandret. Hvorfor vandrede de forskellige plantepigmenter ikke lige langt (de har forskellige Rf -værdier)? Inddrag molekylernes kemiske struktur i begrundelsen. Figur 1: β-caroten
- Figur 2: A- og b chlorophyl
• Bestem ved hjælp af figur 2 hvilke pigmenter, der udgør de forskellige farvede bånd. Stemmer jeres resultater overens med det forventede? Inddrag relevante fejlkilder i svaret.
• Hvilke plantepigmenter identificerede sig, i persillen/spinaten ved hjælp af spektrofotometrien? Stemmer jeres resultater overens med det forventede? Inddrag relevante fejlkilder i svaret.
• Formuler en kort og præcis konklusion. Blev hypotesen eftervist?

Uddrag
Formål:
At ekstrahere plantepigmenter fra persille & spinat, adskille dem ved hjælp af papirchromatografi og identificere dem ved hjælp af spektrofotometri.

Teori:
Herunder er strukturerne af chlorophyl a, b og β-caroten. De strukturer karakteriserer de funktionelle grupper i henholdsvis chlorophyl a og b og β-caroten? Gør herunder rede for, om der er forskel på de tre stoffers polaritet.

- Chlorophyl b er mere polært end chlorophyl a, fordi chlorophyl b har flere polære grupper i sig. Dermed er både chlorophyl a og b polære, den ene er bare mere polær end den anden.

---

Forklar kort princippet i papirchromatografi.
Princippet i papirchromatografi er hvor der bliver anvendt papir som en bærfase for den stationære polære fase.

Denne kromatografi bliver brugt, for at adskille de polære stoffer som f.eks. aminosyrer og forskellige sukkerarter.

Hvorfor er de fleste blade grønne?
Chlorophyl er et grønt farvestof. Hvis man kigger meget tæt ind på et grønt blad, er der nogle grønne korn, som er inde i plantecellen. Dette er kaldt grønkorn, som vist på billedet nedenunder:

---

5. Fastgør en papirclips ved hjælp af malertape til undersiden af et glaslåg, som passer til cylinderglasset.

6. Hæng papiret i papirclipsen for eventuelt at justere papirets størrelse. Papiret må ikke røre siderne af glasset, og det skal hænge ca. 5 mm over bunden af glasset!

7. Fjern låg og chromatografipapir fra cylinderglasset. Hæld løbevæske i cylinderglasset til en højde af ca. 1 cm over bunden. Sæt låg på glasset. Dette foregår i stikskab, og glasset skal blive stående i stinkskabet eller under udsug.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu