Indledning
Perioden år 800-1050 kaldes vikingetiden, og dernæst begynder den danske middelalder. Middelalderen er en periode, der i Danmark strækker sig fra omkring 1050-15361.
Periode var præget af en del konflikter såsom slægtsfejder, kongemord, borgerkrig og religiøse konflikter.

Dog var tiden ikke kun præget af konflikter. Bønder levede et fredeligt liv, hvor de havde fokus på familien og sit landbrug.

De færreste borger kunne læse og skrive, og tiden gik i stedet med arbejde, forsørgelse af familien og dyrke den kristne tro for at opnå frelse og derved undgå helvede, når man døde.

Døden var tilstedeværende, mere end i dag, da middelalderen var præget af epidemier og lav levealder. Den kristne tro kendetegner meget godt middelalderen, og et af de største spørgsmål dengang var, hvad siger gud til det?

Således havde kirken også en stor magt og indflydelse på folket i middelalderen. Kirken formidlede kristendommen og besad derfor en stor magt, idet livet handlede op at opnå frelse, hvilket kirken som den eneste kunne give.

jeg vil ud fra analyserer af forskellige kilder redegøre for samfundet og kirkens magt i middelalderen.

Først vil jeg analysere Niels Jensens testamente med henblik på at redegøre for kirkens magt, derudover vil jeg analyser selvagte kilder og redegør for, hvad formålet var med disse kilder, og til sidst vil jeg analysere fortalen til jyske lov og vurdere, hvad der var galt med samfundet.

Indholdsfortegnelse
Indledning.......................................................................................... 3
Opgaveformulering .......................................................................3
Metode ................................................................................ 3
Niels Jensens testamente ......................................................... 4
Analyse af selvvalgte kildematerialer ........................... 5
Kalkmaleri ..................................................................................... 5
Helvedeslegenden .......................................................................6
Jyske lov............................................................................... 7
Konklusion ............................................................................... 8
Litteraturliste ......................................................................... 9
Bilag......................................................................................... 9