Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materialer (pr. gruppe):
Fremgangsmåde:
Resultater:
Diskussion:
1. Hvilken matematisk sammenhæng er det mellem eksponeringstid og antal kolonier pr. m2? Hvad fortæller forskriften?
2. Hvorfor er der forskel på antal kolonier pr. m2 på forskellige lokaliteter?
3. Hvorfor er der én petriskål, som holdes helt lukket og slet ikke åbnes?
4. Hvordan ville resultaterne være hvis vi reproducerede (lavede) forsøget igen?
5. Hvorfor må petriskålene ikke åbnes ved optælling?
6. Hvordan dannes kolonierne og hvorfor er de forskellige?
7. Er der overensstemmelse mellem hypotese og resultater?
8. Hvilke fejlkilder er der i forsøget?
9. Diskuter hvilken betydning kimfald har i din hverdag.
Konklusion:

Uddrag
Formål: Øvelses formål er at undersøge 1) om der er mikroorganismer i luften og 2) betydning af eksponeringstid (hvor lang tid skålen står uden låg) for antal kimfald fra luften.

Teori:
Bakterier findes overalt. Der er bakterier i mennesker, i luften, på overflader og alle mulige andre steder.

En bakterie er en prokaryot, en encellet organisme uden cellekerne, og de måler ca. 1-2 mikrometer.

Der findes mange forskellige slags bakterier, hvilket vi også kan se på at bakteriekolonierne i vores forsøg har forskellige farver.

Langt de fleste bakterier er ikke farlige, men der findes dog nogle bakterier som kan gøre mennesker dødeligt syge, som fx bakterien Salmonella typhi som giver tyfus.

En bakterie består af en cellevæg som er det yderste af bakterien og som beskytter den. Lige inden cellevæggen er der en cellemembran som er bakteriens skal.

Inde i bakterien er der cytoplasma som holder det hele sammen og som flyder rundt inde i bakterien.

Der er spore som gør at bakterien kan dele sig, DNA som indeholder arvemateriale, plasmider som indeholder gener for bakteriens egenskaber, ribosomer som danner proteiner, og flaggeller som giver bakterien mulighed for at bevæge sig..

På grafen nedenfor ser vi vækstfaserne for en bakterie. Den første fase (a) kaldes lag-fasen, og det er i denne fase bakterierne gør sig klar til at dele sig. Lag-fasens varighed varierer efter hvor gode vækstbetingelser bakterierne har.

I vores forsøg var den fase meget kort da vi havde vores bakterier i et varmeskab hvilket giver de optimale forhold for at en bakterie kan dele sig.

Den anden fase kaldes den ekspotentielle vækstfase (b) hvilket er den fase hvor bakterierne deler sig og danner kolonier. Denne proces kaldes binær fission.

Denne fases varighed afhænger af bakteriernes vækstforhold som fx temperatur og tilgængelige næringsstoffer.