Karakterer | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Sammenligning af de forskellige syn på karakterer som de kommer til udtryk i de tre bilag.

Perfekthedskultur blandt unge i det senmoderne samfund

Fordele og ulemper ved summativ karaktergivning
- Opsamling
- Litteraturliste:

Uddrag
Børn og unge i folkeskolerne og gymnasierne oplever i dag et stort pres af karakterer og test i skolen.

Perfekthedskulturen spiller en stor rolle blandt de unge i dag og dette fænomen ses blandt andet rundt omkring i de danske folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Skoledagene i slutningen af skoleåret, er ofte præget af karakterræs og summative bedømmelser fra lærerne.

Uddannelse er blevet en central identitet markør blandt skoleeleverne i det senmoderne samfund og samfundsnormerne er tæt på uopnåelige1.

Karakterer kan ligeledes også være enormt identitet skabende især for teenagere. En god karakter kan ikke bare styrke elevens faglige selvtillid i det fag, men også som menneske.

Det går også den anden vej, derfor kan en lav karakter give skoleelever lavere selvværd og i nogle tilfælde en mindreværdsfølelse.

I denne opgave vil jeg sammenligne de tre forskellige syn på karakterer, ud fra underemmerne ”perfekthedskultur blandt unge i det senmoderne samfund” og ”tryggere indlæring”

på baggrund af de tre bilag (Historiker Christian Foldager, daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) og rektor Birgitte Vedersø).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu