Indholdsfortegnelse
Afsætning A- Eksamensprojekt: Jysk
Del 1: Virksomhedskarakteristik
Del 2: Analyse af styrker og svagheder i de interne forhold
- Produkt/serviceydelse:
- Kundeperspektiv:
- Kundesegment:
- Kanaler:
- Kunderelationer:
- Aktivitetsperspektiv:
- Samarbejdspartnere:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøgleressourcer:
- Omkostninger og indtægter:
- Virksomhedens interne eksportmotiver:
- Nærmarked v fjernmarked:
- Eksportmotiver:
- Eksportberedskab:
- Jysk eksterne forhold.
Del 3: Analyse af muligheder og trusler i de eksterne forhold
- Noter (Jørgen)
- Home furniture:
Del 4: Strategisk evaluering (SWOT)
- SWOT-opstilling
Del 5: Diskussion og løsningsforslag til fremadrettet strategi

Uddrag
Samarbejdspartnere:
Virksomheden har mange samarbejdspartnere forbundet med deres værdikæde, og som før nævnt stiller de mange krav til disse partnere.

Derudover har de et tæt samarbejde med organisationer inden for forbruger- og miljø, men også sociale organisationer.

Disse er f.eks. Parasport Danmark som er Dansk Handicap Idræts Forbund, hvor de er hovedsponsorer. Så har de ligeledes været medstiftere af The Forest Trust, som er en organisation som skal sikre tropiske regnskove.

Virksomheden har ligeledes samarbejde med franchisetagere, som udgør en del af deres koncept. De har også samarbejde med lokale udlejere, i forbindelse med deres markedsudvikling og markedspenetrering, når de skal have etablerede nye butikker og andre tilhørende filialer.

Nøgleaktiviteter:
Nøgleaktiviteter er en vigtig del af enhver virksomheds forretningsmodel, for at den kan løbe rundt og skabe vækst.

Centralt for Jysk indebærer dette en værdikæde med et omkostnings dygtigt fokus. Dette medfølger også et tæt samarbejde med deres interessenter gennem hele processen i deres værdikæde.

Jysk har som forsikring af dette dermed taget ejerskab i visse led af værdikæden der dømmes af være nogle af deres kompetencer som gør sit indspil i prisfastsættelsen af deres produkter frem til slutkunden.

Dette indgår ligeledes i deres branding og positionering der til dels også kan beskrives som en nøgleaktivitet i værdiskabelsen for et produkt mod en lav pris.

Yderligere er det essentielt for Jysk at have en god synergi gennem deres forsynings -og overordnet deres værdiikæde særligt det der vedrøre distributionskananlerne og det logistiske.

Dette er også henvendt til kundernes behov af serviceydelsen. Idet kravene om hvorvidt varen skal leveres eller det lavpraktiske om hvilket produkt der er tale om medfølger en forudsætning om at Jysk kan forudse behovet for hvilken varemængde der er nødvendige ved det givet butik og dens lokalisation.

Nøgleressourcer:
Angående deres nøgleressource indgår dette generelt set også som deres kompetencer de formår at udnytte bl.a. i en konkurrencedygtig kontekst.

Eksempelvis betyder omkostningsfokuseret en øvrig kapital i udviklingen af deres eksportberedskab. Varelager og oprettelsen af deres egne distributionskanaler gør det mere optimalt i ekspansion til nærliggende markeder.

Endda betyder deres franchise koncept af de geografisk ikke er lige så begrænset i forhold til de eksisterende markeder de befinder sig i.

Således kan Jysk med deres franchise koncept indgå i et nyt partnerskab for at indtrænge et nyt marked. Hvor forsyningskæden og den dertil værdikæde tilpasses det givet marked for at bedst understøtte de nye butikkers tilværelse i et bestemt geografisk område og marked.

Omkostninger og indtægter:
JYSK havde i 2019/2020 indtægter på ca. 5 milliarder kr. hvilket er en stigning fra året før med indtægter på 4.4 milliarder kr.

Parallelt havde JYSK omkostninger for omkring 3.6 milliarder, hvilket giver virksomheden en Bruttofortjeneste på ca. 2.4 milliarder kr.

JYSK formåede at generere en omsætning på 30 milliarder (Jørgens gudedata)

---

Eksportmotiver betegnes også som internationaliseringsmotiver for hvorvidt en virksomhed anser det for at være optimalt at eksportere til et givet udenlandsk marked.

Hos Jysk er dette en særlig del af virksomhedens forretningsmodel gældende for hele Jysk GROUP. Der inkluderer de forskellig virksomhedstyper hos Jysk der kan anses for at være deres SBU’er som sikre flere alternativer for hvordan virksomheden vil tilgå et nyt marked.

Med deres Franchise eksempelvis som før nævnt forudsætter dette et mere optimalt standpunkt som en virksomhed med proaktive eksportmotiver.

Således at det ikke fra jysks vedkommende er en nødvendighed at skulle søge internationalt henhold hjemmemarked, men en mulighed for Jysk kan som sagt handle proaktivt for at skabe vækst.

Tidligt i Jysks historie indvies den tyske udgave der i dag indgår som en af de større virksomheder under Jysk.

Operationelt hos Jysk mellem de to markeder henholdsvis Danmark og Tyskland har sikringen af stordriftsfordele og et omkostningsfokus sammenholdt tilpasningen mellem de to markeder yderligere mindsket miljøafstanden.

Således har dette betydet at jysk har et godt udgangspunkt i forhold til deres eksportberedskab, hvilket har betydet at virksomhedens ekspansion til nye markeder ikke kan anslås for at være sporadiske fra nærmarked til nærmarked.