Indholdsfortegnelse
1. Hvilke personer sidder i købscenteret:
o Hvilken person repræsenterer gatekeeperen?
o Hvilke personer repræsenterer brugerne?
- Hvilke personer repræsenterer influenter?
o Hvilken person repræsenterer beslutningstageren?
o Hvilken person repræsenterer køber?

2. Hvilket delmarked foregår handlen på? (Begrund dit svar!)

3. Hvilke valgkriterier betyder, efter din opfattelse, mest for hotellet køberen)? (Begrund dit svar!)

Uddrag
o Hvilken person repræsenterer gatekeeperen?
- Gatekeeperen kunne være en sekretær eller receptionist.

o Hvilke personer repræsenterer brugerne?
- Brugerne i denne situation er hotellets gæster.

o Hvilke personer repræsenterer influenter?
Influenten kunne være en medarbejder, en god ven/familiemedlem og meget andet.

o Hvilken person repræsenterer beslutningstageren?
Beslutningstageren er den som køber produktet, altså kunden. I denne situation en leder eller lignende af hotellet.