Jehovas Vidner | Undersøgelse | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Undersøg baggrunden for Jehovas Vidners opståen og virker:

Undersøg hvor mange medlemmer Jehovas Vidner har på verdensplan. I hvilke lande er der flest medlemmer? Hvorfor mon?:

Diskutér hvad årsagerne kan være til, at folk melder sig ind i og bekender sig til Jehovas Vidner - hvad kan attraktionen være?

Undersøg, hvad Jehovas Vidner i Danmark står for. Hvordan fungerer derestro? Hvordan forkyndes deres budskaber? Hvad kræver det at være medlem af Jehovas Vidner?:

Find eksempler i filmen på de forskellige love og regler, som skal overholdes, når man er Jehovas Vidner. Beskriv eksemplerne - hvad fortæller de om denne tro? Find eksempler på andre religioner, der også sætter love og regelsæt højere end det menneskelige. Hvad er lighederne og forskellene mellem disse religioner og Jehovas Vidner?:

Er det godt med love og regler, så man har en rettesnor i livet? Giv udtryk for jeres egen mening om Jehovas Vidner og begrund ud fra de oplysninger, I tidligere har fundet:

Hvad kan forklaringen være på, at flere og flere medlemmer af Jehovas Vidner, vælger at melde sig ud af dette trossamfund til trods for, at konsekvenserne af dette kan være ret alvorlige?:

Hvad tror i får Sara til at holde fast i sin beslutning om at melde sig ud af Jehovas Vidner?:

Filmen handler om, hvor svært det kan være at bryde med et religiøst tilhørsforhold, hvor love og traditioner spiller en stor rolle. Kunne filmen også foregå i andre religiøse miljøer end lige netop Jehovas Vidners? Evt. hvilke? Begrund jeres svar:

Diskutér, om en religion som Jehovas Vidner passer ind i et moderne demokrati som det danske. Hvorfor / hvorfor ikke?:

Hvordan kan man sammenligne to så forskellige trosretninger? På hvilken måde er der lighedspunkter mellem dem, og på hvilken måde adskiller de sig fra hinanden? Tænk i den forbindelse på fundamentalisme og på lov- og regelsæt inden for bestemte trosretninger:

Tænk på scenen, hvor Sara og Teis deltager i et udendørs stævne med Jehovas Vidner. Hvilken effekt har denne scene på jer - giver den indtryk af tryghed og sammenhold eller af indoktrinering? Hvad tror I, meningen er med at afholde store stævner, hvor alle Jehovas Vidner fra hele landet samles omkring den samme religion?:

Uddrag
Jehovas Vidner er et verdensomspændende trossamfund, som afviger teologi og religiøse praksis på væsentlige punkter fra kristne trosretninger, som ikke anerkender Jehovas Vidner som kristne. Jehovas Vidne er uenige i det.

Jehovas Vidner blev dannet i slutninJehovas Vidner er et verdensomspændende trossamfund, som afviger teologi og religiøse praksis på væsentlige punkter fra kristne trosretninger, som ikke anerkender Jehovas Vidner som kristne.

Jehovas Vidne er uenige i det. Jehovas Vidner blev dannet i slutningen af 1800-tallet af Charles Taze Russell.gen af 1800-tallet af Charles Taze Russell.

---

De har i dag ca. 7,95 millioner medlemmer på verdensplan, 14 484 i Danmark. Medlemmerne er udbredt i 239 forskellige lande.

Man kan ikke finde nogle medlemstal for bestemte lande, men jeg vil komme med et bud som er USA, fordi at det er der Jehovas Vidner er opstået, og hovedkvarteret ligger i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu