Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af trekantsmodellen
Beskriv brugertest og hvornår er de bedst at anvende
Den iterative udviklingsmodel
E/R diagram

Uddrag
Trekantsmodellen er en model som beskriver de rutiner hvor brugeren har sin erfaring fra, som bruges i den bruges aktivitet vi ser på, men vi undersøger også hvilke andre redskaber, brugerne benytter sig af, deres arbejdsfordeling og samarbejdspartner

Vi skal tage udgangspunkt ud fra at en IT supporter skal ansættes i en virksomhed. Men for at en IT support medarbejder skal kunne udføre sit arbejde, har personen brug for internetadgang, programmer og andre ting.

Brugere: Brugeren i trekantsmodellen kan være de andre ansatte som bruger IT hvis vi tager udgangspunkt i at IT support medarbejderen bliver ansat på et kontor, så er de andre ansatte brugere. De er ikke med til at udvikle IT men de bruger kun IT til deres arbejde.

Arbejdsgenstand: Det er programmerne, IT supporteren bruger til at fuldføre sit arbejde. Det kan være fx. hvis internettet går ned, så kan it supporten bruge et program til at fuldføre et genstart af internettet.

Herunder kan IT medarbejderen udvikle et program til gøre det nemmere for de ansatte til at færdiggøre deres arbejde.