International politik | USA og Danmark

Indledning
Jeg vil i denne opgave sammenligne synet på hvordan USA’s adfærd og deres position i international politik har ændret sig. Det vil jeg gøre ud fra de 3 givende bilag, bilag B1, B2 og B3.

Ud fra disse bilag vil jeg lave en sammenligning ved at anvende viden om magtforhold i international politik Når vi kigger på de 3 bilag ser vi nogle sammenligninger, men også nogle lidt forskellige syn på hvilken position USA vil få i international politik.

Alle bilag er enige om at der på en eller anden måde sker en omvæltning i magtforholdene, og at USA er ved at ændre adfærd, især efter Donald Trump er kommet til magten.

De taler alle om der har været en ændring i USA’s internationale politik, hvor de mener at Trump og USA er ved at frasige sig nogle af sine forpligtelser såsom international frihandel, global klimapolitik, liberale menneskerettigheder og medlemskabet af UNESCO.

Indholdsfortegnelse
Delopgave B: USA og Danmark
2) Sammenligning

Uddrag
Derimod er de 3 bilag lidt mere uenig om, hvordan Trump og den ændrede adfærd har ændret deres position i international politik.

I B1 ser vi, hvordan Per Stig Møller mener at USA har mistet den position, hvor deres præsident er verdens frie leder, da han ikke længer taler på vores vegne (EU).

Derfor må USA forstå, at netop dette er prisen for Trumps politik, og indse at USA derfor er blevet svækket. Det er altså blevet en svækkelse af USA’s internationale politik og magtposition, at Trump er kommet til magten.

Derimod mener B3 med Andreas Bøje ikke at det er blevet til en svækkelse i international politik. Andreas Bøje mener at vi stadig vil se en unipolær verden, hvor B1 ellers mener vi muligvis vil se bipolær verdensorden.

Grunden til at B3 mener at vi i fremtiden også vil se en verden der er unipolær, skyldtes blot en ting. USA er nemlig suverænt foran mange andre lande i deres hårde magt, det gælder både militært og økonomisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu