International økonomi | Priselasticitet, efterspørgsel på BLU-RAY og mere

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 4,7 MERE OM PRISELASTICITET 3
BEREGN PRISELASTICITETEN VED 1500 KR. OG KOMMENTÉR RESULTATET KORT. 3
HVILKEN VARE KAN FIGUREN TÆNKES AT ILLUSTRERE? 3
HVORDAN PÅVIRKES DEN EFTERSPURGTE MÆNGDE (PROCENTVIS ÆNDRING), HVIS PRISEN PÅ VAREN STIGER MED 10 PCT.? 3

OPGAVE 4.8 EFTERSPØRGSEL PÅ BLU-RAY 4
SOM DU KAN SE AF TABELLEN ER SALGET AF BLU-RAY AFSPILLERE STEGET MARKANT - OG PRISEN ER FALDET. HVILKE ANDRE FAKTORER - END PRISEN - KAN FORKLARE, AT BLU-RAY SALGET ER STEGET EKSPLOSIVT? 4
BEREGN PRISELASTICITETEN FOR BLU-RAY AFSPILLERE (IDET VI LIDT FORENKLET ANTAGER, AT DET ER PRISFALDET ALENE, SOM HAR MEDFØRT DEN ØGEDE EFTERSPØRGSEL). KOMMENTÉR RESULTATET. 4
SALGET AF GPS'ER ER FALDET - PÅ TRODS AF ET PRISFALD PÅ DETTE PRODUKT. HVAD KAN FORKLARE DEN FALDENDE AFSÆTNING? 5

OPGAVE 4.14 NOGET VÆRE GRISERI 5
ANGIV ET LØST GÆT PÅ PRISELASTICITETEN PÅ SVINEKØD (DVS. ER SVINEKØD I STORE TRÆK ELASTISK ELLER UELASTISK?) 5
INDTEGN I ET DIAGRAM EN UDBUDS- OG EFTERSPØRGSELSKURVE FOR SVINEKØD. LAD OS ANTAGE, AT DER PÅ DET GLOBALE MARKED FOR SVINEKØD DANNES EN PRIS PÅ 9 KR. PR. KG. 6
LAD OS ANTAGE, AT EU NU INDFØRER EN MINIMALPRIS PÅ 11 KR. PR. KG FOR AT STØTTE DE TRÆNGTE SVINEAVLERE. INDTEGN DENNE SITUATION I DIAGRAMMET OG FORETAG HEREFTER EN ANALYSE AF KONSEKVENSERNE AF INDGREBET FOR SÅVEL AVLERNE, EU SOM FOR FORBRUGERNE. 6
JAPAN ER VERDENS STØRSTE IMPORTØR AF SVINEKØD, MEN OGSÅ KINESERNE ER BEGYNDT AT GØRE SIG GÆLDENDE PÅ DET GLOBALE MARKED PÅ KØBERSIDEN. LAD OS ANTAGE, AT KINESERNE DE KOMMENDE ÅR ØGER FORBRUGET AF SVINEKØD. HVORDAN VIL DETTE PÅVIRKE PRISEN PÅ SVINEKØD? TEGN! 7

OPGAVE 4.15 I MORMORS KOLONIHAVEHUS.. 7
HVAD KALDER MAN EN PRIS, DER SOM HER ER FASTSAT UNDER MARKEDSPRISEN? 7
GIV EN BEGRUNDELSE FOR, AT UDBUDSKURVEN PÅ DET NÆRMESTE ER LODRET. 8
GIV EN BEGRUNDELSE FOR, AT EFTERSPØRGSLEN ER RIMELIG ELASTISK. 8
INDTEGN SITUATIONEN, DER VISER AT KOLONIHAVEFORBUNDET HAR FASTSAT EN SALGSPRIS (FAST VURDERINGSPRIS), DER LIGGER UNDER MARKEDSPRISEN, F.EKS. PÅ 170.000 KR. FORETAG EN ANALYSE AF KONSEKVENSERNE AF DETTE INDGREB I DEN FRIE MARKEDSMEKANISME. INDDRAG CITATERNE OVENFOR. DISKUTÉR HERUNDER FORDELE OG ULEMPER VED ANVENDELSE AF FAST VURDERINGSPRIS. 8
SITUATIONEN KUNNE AFHJÆLPES, HVIS MAN FRA POLITISK HOLD OPRETTEDE FLERE KOLONIHAVER. INDTEGN DETTE I DIAGRAMMET. 9
DISKUTÉR NOGLE MULIGE LØSNINGER PÅ DE PROBLEMER, SOM DU HAR PÅPEGET I OPGAVE D) 9

OPGAVE 5.2 LØNSTIGNING 10
HVILKEN SLAGS INDKOMST ER TIMELØNNEN? 10
HVOR STOR ER DEN PROCENTVISE STIGNING I HENHOLDSVIS LØN OG PRISER? 10
BEREGN ET INDEKS, DER VISER UDVIKLINGEN I REALLØNNEN. 10
HVOR MEGET ER DEN DISPONIBLE INDKOMST STEGET EFTER SKAT? (PROCENTVIS STIGNING) 10
BEREGN ET INDEKS, DER VISER UDVIKLINGEN I DEN DISPONIBLE REALLØN. 10

Uddrag
Priselasticiteten på svinekøb vil er elastisk, da svinekød efterhånden er blevet efterspørgende og at mængden af salg vil stige hvis prisen bliver sat ned. Udover dette vil der selvfølgelig været noget kød som kan erstatte svinekød, men derimod vil prisen på det meste kød ikke være af samme pris, altså de vil typisk være dyre end svinekød.

En anden ting vil være at svinekød ikke er en nødvendighedsvare, som f.eks. mælk etc. Det vil derfor igen betyde, at efterspørgslen vil variere stærkt hvilket betyder, efter prisen vil blive ændret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu