Priselasticitet på cigaretter | IØ | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Priselasticitet på cigaretter
a. Redegør kort for, hvad en priselasticitet på –0,50 fortæller om prisens betydning for efterspørgslen efter cigaretter.

b. Hvad fortæller figuren om de forskellige aldersgruppers rygevaner?

Prisdannelse på kylling
c. Redegør for prisdannelsen på kyllinger ud fra diagrammet. Inddrag her en forklaring på den rimelig stejle efterspørgselskurve (inddrag priselasticitet). Forklar også hvorfor prisen vil lande på 42 kr., idet du inddrager markedsmekanismen.

d. Vi antager, at i diverse medier bliver svinekød betegnet som knapt så sundt på grund af rester af antibiotika i kødet. Mange forbrugere dropper svinekød og vender blikket mod andre kødtyper. Dette øger efterspørgslen efter kyllinger. Hvordan påvirker dette markedet for kyllinger? Indtegn situationen i diagrammet og redegør for konsekvenserne for markedet (pris og mængde).

e. Lad os antage, at nye fodertyper samt computerstyret fodring øger effektiviteten hos kyllingeproducenterne. Hvordan påvirkes udbudskurven (rykker den til højre/venstre?) – og dermed prisdannelsen på kyllinger?

f. En mystisk sygdom hos visse kyllingeproducenter gør forbrugerne nervøse, og det påvirker efterspørgslen. Indtegn situationen i et diagram og redegør for, hvordan det påvirker markedet.

g. Andre typer af fjerkrækød (gås, and, kalkun) falder pludselig markant i pris. Hvordan kan dette tænkes at påvirke kyllingemarkedet? Indtegn situationen i et diagram.

h. For nogle år siden begyndte brasilianske kyllingeproducenter pludselig at gøre sig gældende på det europæiske marked. Importen af brasilianske kyllinger steg markant. Indtegn situationen i diagrammet og redegør for, hvordan dette kan tænkes at have påvirket prisdannelsen på danske kyllinger.

Koncertbilletter
i. Indtegn denne situation i et udbud/efterspørgselsdiagram, hvor du ud af X-aksen har antal billetter, der udbydes – og op ad Y-aksen sætter du billetprisen. Indtegn herefter en udbuds- og en efterspørgselskurve. Du skal især gøre dig nøje overvejelser omkring udbudskurven, idet der jo udbydes 16.000 billetter – uanset hvad de koster. Omkring efterspørgselskurven skal du gøre dig overvejelser omkring priselasticitet. Husk: Kurverne skal krydse hinanden i 'markedsprisen' på 1.000 kr., idet vi indtil videre antager, at det er et frit marked med fri prisdannelse.

j. Ofte sættes prisen på koncertbilletter under den teoretiske markedspris. Lad os antage, at prisen på billetter sælges (dvs. udbydes) til 700 kr. – og altså ikke til markedsprisen på 1.000 kr. Indtegn situationen i diagrammet. Hvad kaldes en sådan pris, der fastsættes under markedsprisen?

k. Hvilke konsekvenser får indgrebet for markedet for koncertbilletter?

l. Peg på såvel positive som negative følger for koncertgængerne, at prisen sættes under markedsprisen.

m. Hvad kan tænkes at være årsager til, at koncertarrangører ofte sælger billetter til en lavere pris end den teoretiske ligevægtspris?

Link:

Uddrag
Det er en uelastisk vare. Det ved vi fordi priselasticiteten er < 0 Varen bliver derfor betragtet som en nødvendighedsvarer.

Det betyder at husholdningen ikke tænker over prisen, men derimod bare skal have varen. Husholdningerne er ikke glade for, at skulle erstatte varen, hvilket gør den vanskeligt at erstatte cigaretterne med f.eks. slik.

---

Danmark er storproducent af kyllinger. Omkring 200 kyllingeproducenter leverer de fleste af de kyllinger, der slagtes på de to store kyllingeslagterier – Danpo og Rose. Størstedelen eksporteres.

Der slagtes 100 mio. kyllinger om året i Danmark – svarende til 150 mio. kg. Heraf eksporteres ca. 135 mio. kg – primært til lande som Sverige, Tyskland og Storbritannien.

I Danmark er vi glade for at spise kylling. Mens EU-landene i gennemsnit spiser 23 kg om året, så indtager vi danskere 26 kg.

Vi skal nu se nærmere på prisdannelse på kyllinger i Danmark. Lad os forenkle det lidt og koncentrere os om ferske kyllinger. I figur en her er tegnet udbud- og efterspørgselskurver for ferske kyllinger på 1600 gram.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu