Konsekvenser af stigende afgifter på cigaretter | IØ opgave

Opgavebeskrivelse
Afleveringsopgave: Konsekvenser af stigende afgifter på cigaretter
1. Redegør med udgangspunkt i bilagene for den stigende i cigaretafgift og for formålet med stigningen.

2. Beregn ud fra oplysningerne i bilagene:
a) den årlige merudgift for en ryger med et forbrug på 20 cigaretter om dagen, når afgiften er fuldt indfaset. (Brug Excel)
b) hvor meget afgift og moms udgør i procent af en pakke cigaretter nu, og ligeledes når afgiftsstigningen er fuldt indfaset.
c) hvor meget rygeren fra a) betaler i afgift pr år.

3. Vis i et diagram prisdannelsen for cigaretter før og efter en afgiftspålæggelse
Inddrag overvejelser om priselasticiteten, og hvordan afgiften fordeles på forbrugere og virksomheder

4. Analyser med afsæt i samtlige bilag konsekvenserne af de øgede cigaretafgifter.
- Udviklingen i antal rygere
- Ulighed i det danske samfund
- Sundhedsvæsenet
- Smugleri
- Grænsehandlen
- Statskassen

Uddrag
I 2019 lavede regeringen og dens støttepartier en aftale om den finanslov, der fremover skal hæve prisen på smøger.

Overodnet skyldes denne finanslov, at rygning er den væsentligste forebyggelige årsag til for tidlig død, og rygning er årsag til omkring 13.600 dødsfald om året.

Med finanslovsaftalen øges prisen pr. pakke cigaretter fra 40 til 60 kroner, når afgiften er fuld indfaset. Dette betyder altså, at det bliver dyrere at være ryger.

Samtidig er der flere rygere blandt de lavere indkomstgrupper end de høje indkomstgrupper. I de lavere indkomstgrupper findes ofte unge, som er den målgruppe, politikerne især har til formål at forhindre antallet af begyndende rygere blandt.

Derudover fremgår det også af diagrammerne i bilag 1, at cigaretter er mest prisfølsomme overfor folk med lavere indkomst, her i blandt unge under 18 år, hvor priselasticiteten er -1,4 og cigaretter for denne gruppe kan derfor betegnes som priselastisk.

---

Pr. 1. januar 2014 vil 78,68% af prisen på en pakke cigaretter udelukkende være afgift og moms. Det vil altså sige, at af de 41 kr. som forbrugerne betaler for en pakke cigarretter, vil 32,26 kr. være moms og afgifter.

Hvor i mod når afgiften er fuldt indfaset i år 2022 vil 85,43% af prisen på 60 kr., være afgifter og moms. Efter stigningen er 51,26 kr. af de 60 kr. udelukkende afgifter og moms .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu