Influencer Marketing | SRO

Resumé

Ud fra research så kan man se, at der har været en stigende tendens til at gøre brug af influencere fremfor almene reklamer og bannere. Influencere har en større troværdighed, og det er til gavn for virksomhederne bag. Der findes overordnet set fire forskellige typer af influencere. Den måde de differentierer sig fra hinanden på er, at deres netværk og målgrupper er i forskellige omfang.

Det går fra et netværk på henholdsvis 10.000 til +1,5 millioner. Influencer marketing er en nyere og alternativ måde at reklamere på, og det er der forskellige brancher, som har taget til sig. Sundhed og fitnessindustrien, mode og skønhedsindustrien samt livsstilsindustrien er de tre brancher, som er førende indenfor brugen af influencere. Det er tre brancher, som henvender sig til stort set alle personer.

En analyse foretaget af den verdensomspændende virksomhed Audible viser, at de har haft stor fokus på at reklamere gennem influencere, bl.a. Youtubere med op til 7 millioner abonnenter. Det har gavnet Audible meget. En kampagne fra 2017 foretaget af Audible i samarbejde med Kairos Media, gik over al forventning. Kampagnen gavnede 71,5% mere end forventet, og det skyldes bl.a. brugen af influencere.

I forbindelse med en sådan kampagne, og også bare generelt ved brugen af influencere, så skal man selvfølgelig gøre sig nogle overvejelser ift. Valg af influencere, da man skal sikre sig, at den valgte influencer har det rette netværk, og ikke har en negativ virkning eller sågar skader virksomhedens image.

Problemformulering
Redegør for influencer marketing med udgangspunkt i relevant teori. Udarbejd en analyse af forskellige typer af influencere.

Analyser en britisk virksomheds anvendelse af influencere i deres marketingmix.

Diskuter og vurder, hvilke overvejelser den selvvalgte virksomhed skal gøre sig i forbindelse med anvendelse af influencere.

Indholdsfortegnelse
Forside til SRO……………………………………………………………………….1
Resumé………………………………………………………………………………..2
Indholdsfortegnelse………………………………………………………………….3
Redegørelse for influencer marketing……………………….……………………...4
Redegørelse for influencer marketing……………………….……………………...5
De forskellige typer af influencere………………………….……………………….5
De forskellige typer af influencere…………………………….…………………….6
Brancher med stor gavn af influencere…………………………….……………….6
Analyse af Audible……………………………………………….…………………..6
Analyse af Audible……………………………………………….…………………..7
Analyse af Audible…………………………………………………………………..8
Overvejelser i forbindelse med valg af influencere………………………………..9
Konklusion…………………………………………….……………………………..9
Litteraturliste………………………………………….……………………………10
Bilag…………………………………………………………………………………11

Uddrag
Fænomenet influencer marketing er blevet en mere kendt og udbredt måde for virksomhederne, at reklamere sig på. Influencer marketing går ud på, at man skaber en relation eller et samarbejde med indflydelsesrige personer, som kan have et stort netværk, og som kan være tilknyttet til en bestemt målgruppe, som netop bestemte virksomheder gerne vil nå ud til.

Virksomhederne kan så igennem disse indflydelsesrige personer markedsføre sig, og den vej igennem så påvirke salget. Så virksomhederne bag kommunikerer med deres forbrugere gennem influencere, som disse forbrugere stoler på samt ser op til.

Men selv før influencer marketing, så reklamerede man gennem kendisser og rollemodeller, men bare ikke lige så bevidst, som man gør i dag11.

Hele 81% af alle virksomheder som har gjort brug af influencer marketing, har set en positiv virkning i forbindelse med deres salg og indtægter.

Og hele 84% af alle virksomheder har planer om at gøre brug af influencer marketing i løbet af de kommende 12 måneder. Dette tyder på, at det er en meget effektiv reklamationsform, som er i en positiv udvikling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu