Indgreb i et ligevægtssystem | 12 i karakter

Indledning
Vi regner med at et indgreb i form af ændringer af stofmængdekoncentrationerne, volumenændringer og temperaturændringerne vil bringe systemerne ud af ligevægt.

Indholdsfortegnelse
Hypotese:

Teori:

Materialer:

Fremgangsmåde:

Forarbejde:

Resultater:

Diskussion:

Konklusion:

Uddrag
Opløselighedsproduktet:

Opløselighedsproduktet er et mål for opløseligheden i vand af et tungtopløseligt salt.

Når en opløsning ikke kan opløses mere er den mættet. Hvis der stadig kan opløses mere er den umættet og hvis den er overmættet indeholder den mere end der kan opløses.

Hvis opløsningen er overmættet er reaktionshastigheden mod venstre større end reaktionshastigheden mod højre.

Hvis opløsningen er mættet er der ligevægt mellem højre og venstre side.

Opløselighedsproduktet bliver betegnet som Ko, og det afviger fra stof til stof.

Opløselighedsproduktet for sølvklorid (AgCl), bliver beregnet på denne måde ved ligevægtsbrøken, det er vigtigt at nævne at rene stoffer udelades fra ligevægtsbrøken, altså alt det der betegnes som (a) og (b)

AgCl (s) → Ag+ (aq) + Cl- (aq) [Ag+] ⋅ [Cl-] = Ko(AgCl).

Ved udregning har man fundet ud af at 1,78 ⋅ 10-10 = Ko(AgCl)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu