Indgreb i et ligevægtsystem | Kemi

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Hvad er Le Chateliers princip?
Temperaturændringer
Koncentrationsændringer
Trykændringer
Apparaturliste
Fremgangsmåde
Efterbehandling
Hvordan kan man se, om ligevægten bliver forskudt til højre eller venstre?
Diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Diskussion
I alle forsøg er der sket en ændring i ligevægtskonstanten, hvor farven af blandingen ændres samt i nogle hvor bundfald dannes. Vi fik de forventede resultater ud af forsøget. Vi kan vurdere at ligevægten har forskudt sig i rigtigt, da praksis hænger sammen med teorien og stemmer overens.

Dette forsøg var generelt baseret på visuelle aflæsninger, derfor kan fejlkilderne kun være baseret på sig selv.

Forsøget er derfor blevet gennemført succesfuldt, da formålet med forsøget var at undersøge, hvordan et ligevægtssystem blev påvirket af ydre indgreb som temperaturændringer, trykændringer m.m. Dette blev tydeligt påvist og hang sammen med den teori om Le Chateliers princip og ligevægt vi havde opbygget.

Fejlkilder
I dette forsøg var dataen kvalitativ, i de fleste kvalitative forsøg er det på den måde ingen fejl. Det skyldes kun visuelle fejltagelser eller sjusk at der kan forekomme forkerte iagttagelser. Vi kunne f.eks. have lagt for meget af et stof i eller for lidt. Vi kunne også have haft læst vejledningen forkert. Men resultaterne ser fine ud, så ingen store fejl at pege fingre af.

Konklusion
Ud fra forsøget kan vi konkludere at temperaturen har betydning for ligevægten af ligevægtssystemet. Derudover kan vi også konkludere at koncentrationsændringer af reaktanter har betydning for ligevægten. Mængden af vand har også betydning for ligevægt, da det fungerer som en indirekte koncentrationsændring.

Det påvises altså at temperatur- og koncentrationsændringer, er vigtige faktorer i at ændre en ligevægt. Vi fik undersøgt hvor et ligevægtssystem virker og hvordan det opfører sig ved ydre indgreb. Vi har samtidig lært og brugt Le Chateliers princip til at vise hvilken retning reaktion bliver forskudt til. Selve forsøget og teorien stemmer overens, kan vi konkludere at forsøget er blevet gennemført med succes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu