Industriel kemi – Indgreb i et ligevægtssystem

Indholdsfortegnelse
Udfyld øvelsesvejledningen. Husk at den rummer en del spørgsmål, der skal besvares i den endelige opgave. Lav hypoteser inden I går i gang med øvelsen.

Opskriv ligevægtsloven for reaktionen

Opskriv generelle regler for hvad der sker ved indgreb i ligevægtssystemer.

Beskriv med ord hvad Le Chateliers princip går ud på.

Sker der en forskydning ved tilsætningen? Forklar ved hjælp af ligevægtsloven og Le Chateliers princip, om der sker en forskydning mod højre, venstre eller ingen forskydning? Hvilken farve vil du forvente at observere i dit forsøg?

Tilsæt nogle krystaller af fast Fe(NO3) 3 til brønd B1 og rør rundt. Denne brønd sammenlignes med brønd A3 (reference brønd).

Sker der en forskydning ved tilsætningen? Forklar ved hjælp af ligevægtsloven og Le Chateliers princip, om der sker en forskydning mod højre, venstre eller ingen forskydning? Hvilken farve vil du forvente at observere i dit forsøg?

Tilsæt nogle få korn ascorbinsyre til brønd B2 og rør rundt. Hvis der ikke ses en tydelig ændring, tilsættes lidt mere ascorbinsyre. Denne brønd sammenlignes med brønd A3 (reference brønd).

Sker der en forskydning ved tilsætningen? Forklar ved hjælp af ligevægtsloven og Le Chateliers princip, om der sker en forskydning mod højre, venstre eller ingen forskydning? Hvilken farve vil du forvente at observere i dit forsøg?

Tilsæt nogle krystaller af fast KSCN til brønd B3 og rør rundt. Denne brønd sammenlignes med brønd A3 (reference brønd).

Opskriv ionreaktionsskema for reaktionen og overvej hvad du forventer der vil ske. Hvilken type reaktion arbejdes der med?

Refleksion til næste forsøg: hvad skal du bruge af viden fra dette forsøg til det næste forsøg?

Sker der en forskydning ved tilsætningen? Forklar ved hjælp af ligevægtsloven og Le Chateliers princip, om der sker en forskydning mod højre, venstre eller ingen forskydning? Hvilken farve vil du forvente at observere i dit forsøg?

I hvilken retning sker der generelt forskydning, når vi hæver temperaturen? I hvilken retning sker der generelt forskydning, når vi sænker temperaturen?

Afgør på grundlag af dine resultater, om reaktionen mellem Fe3+ og SCN- (reaktionen mod højre) er exoterm eller endoterm og forklar hvorfor.

Sammenlign igen farveintensiteterne. Noter resultater: Hvad ser man og hvorfor?

Sker der en forskydning ved fortynding? Forklar ved hjælp af ligevægtsloven og Le Chateliers princip, om der sker en forskydning mod højre, venstre eller ingen forskydning? Hvilken farve vil du forvente at observere i dit forsøg?

a. Ved hvilke af indgrebene sker der en ændring af ligevægtskonstanten?

b. Ved tilsætningerne til reagensglassene anvendte vi faste stoffer eller et par dråber af en ret koncentreret sølvnitratopløsning. Hvorfor tilsætter man ikke i stedet for et par ml af ret fortyndede opløsninger af de pågældende stoffer?

c. Fortyndingsforsøg laves med to bægerglas, som har lodrette sider. Mange kaffekopper er bredere foroven end forneden. Kunne man anvende to sådanne kaffekopper til forsøget?

Uddrag
a. Ved hvilke af indgrebene sker der en ændring af ligevægtskonstanten?

Temperatursændringsforsøgene er et specielt ydre indgreb, fordi ligevægtskonstanten (K) faktisk ændres af dette ydre indgreb. Her lavede vi to forsøg hvoraf den ene bestod af
Sænket temperatur mens den anden var med hævet temperatur.

I forsøget med den sænkende temperatur har vi skrevet at temperaturen forskydes mod højre. Den forskydes mod højre, fordi ifølge teorien vil en sænket temperatur medfører en forskydning mod højre.

Dette betød, at reaktanterne (nævneren) vil blive mindre og produktet (tælleren) vil blive større. På den måde vil ligevægtskonstanten her blive større.

I forsøget med den hævede temperatur har vi skrevet at temperaturen forskydes mod venstre. Den forskydes mod venstre fordi ifølge teorien, vil en hævet temperatur betyde en forskydning mod venstre. Det betyder, at reaktanter i nævneren er blevet større, mens produktet i nævneren er blevet mindre. Det vil her betyde en ligevægtskonstant som er blevet mindre.

b. Ved tilsætningerne til reagensglassene anvendte vi faste stoffer eller et par dråber af en ret koncentreret sølvnitratopløsning. Hvorfor tilsætter man ikke i stedet for et par ml af ret fortyndede opløsninger af de pågældende stoffer?

Hvis man putter fortyndede opløsninger i reagensglassene i stedet for faste stoffer som vi gjorde, ville vi ændre på volumen samtidig med et andet ydre indgreb.

Dette ville betyde to ydre indgreb på samme tid. Og to ydre indgreb på samme tid kan gøre at vi ikke længere vil være sikre på hvad forskydningen skyldes. Da det er svært at afgøre/iagttage.

Dog er der visse tilfælde hvor man stadig bruge opløsninger i stedet for faste, da det kan være et stof der ikke er til rådighed/dyrt. Det gjorde vi fx i forsøget med tilsætningen af et par dråber 0,1 M AgNO3.

c. Fortyndingsforsøg laves med to bægerglas, som har lodrette sider. Mange kaffekopper er bredere foroven end forneden. Kunne man anvende to sådanne kaffekopper til forsøget?
Lige præcis i disse forsøg hvor vi kigger på farveintensiteten som svar på vores hypoteser, er det ikke ideelt at bruge en kaffekop. På grund af forskellen på arealet i bunden og i toppen af koppen, kan det give et forkert eller en ikke-præcis farve og på den måde ville vores være upræcise.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her