Indholdsfortegnelse
FORMÅL
TEORI
MATERIALER
- Apparatur
- Kemikalier
METODE
- Del 1.
- Del 2b.
- Del 3.
- Del 4b.
- Del 5 og 6.
- Del 7b.
RESULTATER& DISKUSSION
- Eksperimentelt
- Del 1
- Del 2b
-Del 3
- Del 4b
- Del 5 og 6
-Del 7
EFTERBEHANDLING
KONKLUSION

Uddrag
Det siges at en kemisk ligevægt indstilles når der bliver dannet lige mange reaktionsprodukter, som der er reaktionsprodukter, der omdannes til reaktionsreaktanter, altså kort sagt, når reaktionshastigheden forløber lige hurtig i begge retninger.

Homogene ligevægte er når ligevægtsblandingen er homogen, altså en ligevægtsblanding mellem stoffer med samme tilstandsform.

Man kan eksemplificere et generelt homogen ligevægtsudtryk: aA+bB+⋯⇌cC+dD+..

---

Start med at fylde ca. 200 mL vand i en 250 mL konisk kolbe. Herefter tilsættes 10 mL 0,1 M Fe(NO_3 )_3og derefter 10 mL 0,1 M KSCN. Rør så rundt med en spatel, og noter herpå dine iagttagelser.

Denne opløsning overføres så til syv reagensglas, der fyldes ca. en tredjedel op. Seks af reagensglassene anvendes i de følgende forsøg, mens det syvende gemmes til farvesammenligning. Gem resten af opløsningen i kolben.