Ikea | Analyse | 10 i karakter

Indledning
Ikea er en verdenskendt producent, detail og services virksomhed. IKEA blev grundlagt af Ingvar Kamprad i 1943

en lille svensk virksomhed i den svenske by Älmhult. I dag ligger IKEAs hovedkontor stadig i Älmhult, mens deres administrative ledelse ligger i Leiden Holland.

Indholdsfortegnelse
1. Beskriv IKEA’s mission og vision. (Kap 7)

2.Forklar forskellen på en mission og en vision. (Kap 7)

3.Udarbejd en værdikædeanalyse for IKEA. (Kap 6)
- Støtteaktiviteter:
- Virksomhedens infrastruktur:
- Menneskelige ressourcer:
- Produktudvikling:
- Indkøb:
- Primære aktiviteter:
• Indgående logistik:
• Udgående logistik:
• Service:
• Produktion:
• Markedsføring og salg

4. Ud fra værdikædeanalysen bedes du vurdere IKEAs kernekompetencer. (Kap 6)

5. Udarbejd en analyse af den uafhængige omverden. (Kap 8)

6. På baggrund af den interne og eksterne analyse bedes du udarbejde et skriftligt notat, som indeholder en SWOT-analyse. Notatet skal, udover et
skema med punkterne i SWOT-analysen, indeholde en uddybning af de enkelte punkter. (Kap 7)
- SWOT-analyse:
- Interne analyse
- Eksterne analyse

Kildeliste

Uddrag
Mission også kaldt ide fortæller på en kortfattet måde, hvilke behov og ønsker hos kunden virksomheden vil dække - og hvordan den vil gøre det.

En virksomheds ide ligger ofte fast i 5-10 år. Det kan være nødvendigt for virksomheden at få nye markedsmuligheder eller ændringer i omverdenen på idegrundlaget.

Vision beskriver virksomhedens mål for fremtiden. en virksomheds vision har til formål at skabe motivation og begejstring blandt medarbejderne og bør fungere som en ledestjerne for ledelsen og medarbejderne. f.eks.

LEGOs vision er at være banebrydende inden for de nyeste områder at lege på, nye lege materialer og nye forretningsmodeller for leg ved hjælp af globalisering og digitalisering “at opfinde fremtidens leg”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu