Indholdsfortegnelse
Casen indeholder bl.a. følgende kernestof: Handelskøb og erstatning uden for kontrakt.
- Besvar de stillede spørgsmål og redegør for de juridiske problemer i casen. Analyser reglerne på området og sammenhold dem med de juridiske spørgsmål, som rejses i casen.

Uddrag
Michael Hansen ejer stutteriet ”Hyp Hesten” og havde indgået en købsaftale om ti navngivne travheste, som han mente kunne videresælges til nogle interesserede købere i ind- og udland

Da Michael Hansens egne stalde var fyldt op, blev han enig med sælgeren, stutteriet ”Hestedrømmen” om, at denne skulle have hestene opstaldet i sælgers stald. Så ville Michael Hansen hente hestene i løbet af 14 dage.