Hydrema | Analyse

Problemformulering
Coronakrisen har presset mange virksomheder på deres supply chain (forsyningskæde), herunder også Hydrema.

Dog har de hos Hydrema været gode til at forecaste, hvormed de har været bedre forberedt end mange af konkurrenterne
(https://www.hydrema.dk/virksomhed/nyheder/stram-fokus-paa-forsyningskaeden ).

Men de er stadig udfordret på bl.a. at kunne få reservedele mm. til at dække efterspørgslen på fx entreprenørmaskiner i forbindelse med det øgede boom, der har været i bygge- og anlægsbranchen.

Hvad kan Hydrema gøre for at imødegå de udfordringer, der er opstået som følge af coronakrisen for dermed at kunne udnytte det vækstpotentiale, der er på markedet for bl.a. entreprenørmaskiner?

Indledning
I denne rapport kommer vi ind på strategiske tiltag, altså, hvordan en virksomhed kan udføre strategiske tiltag. Vi kommer ind på hvordan salget kan optimeres - få en bedre fod ind i markedet.

Vi tager udgangspunkt i virksomheden Hydrema, som producerer og sælger entreprenørmaskiner.

Vi har valgt netop denne virksomhed, da det er den eneste danske virksomhed, som producerer entreprenørmaskiner, og fordi de har et stort potentiale for at udvide på markedet.

Vi finder også virksomheden interessant, da det er en stor dansk virksomhed, som udfordrer andre virksomheder på markedet.

Grunden til dette er, at de opbygger deres maskiner på en helt bestemt måde. Alt dette bygger sig altså op ad problemstillingen.

Der er altså også henblik på den interne og eksterne situation i Hydrema. Væskttiltagene for Hydrema kommes der også ind på i form af forskellige relevante analyser, som er blevet fortaget.

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………………………………… s. 3
Problemstilling………………………………………………………… s. 3
Metode………………………………………………………………… s. 4
Intern analyse af Hydrema…………………………………………….. s. 5
Karakteristik……………………………………………… s. 5
Business Model Canvas……………………………………. s. 6
Porters oprindelige værdikæde……………………………… s. 6
Ansoffs vækstmatrice……………………………………… s. 8
Porteføljeanalyse………………………………………….. s. 9
Porters generiske strategier…………………………………. s. 10
Ekstern analyse af Hydrema…………………………………………. s. 10
Porters five forces………………………………………… s. 10
Omverdensanalyse……………………………………….. s. 12
Makroøkonomiske forhold………………………………… s. 14
SWOT-analyse……………………………………….……………… s. 15
Væksttiltag…………………………………………………………… s. 16
TOWS-analyse…………………………………………… s. 16
Revidering af BMC…………………………………………………… s. 18
Kildeliste……………………………………………………………… s. 19

Uddrag
Indenunder den interne analyse af Hydrema, vil vi først karakteriserer virksomheden og efterfølgende komme ind på BMC, Poters værdikæde, Ansoffs væsktmatrice, en porteføljeanalyse (bostonmodellen) og til sidst Porters generiske strategier.

Business model canvas benytter vi for at analysere Hydrema’s forretningsmodel og hvor de skaber værdier.

Vi gør brug af Poters værdikæde for at analysere virksomhedens primær- og støtteaktiviteter, og får hurtigt defineret Hydremas konkurrencestrategi.

Ansoffs vækstmatrice bruger vi for at afgrænse hvilke vækstmål, som virksomheden har defineret, og til sidst bruger vi porteføljeanalysen (bostonmodellen) for at definere i hvilken kategori Hydrema’s produkter ligger i.

Vi analyserer Porters generiske strategier for at finde ud af hvordan Hydrema sikrer sig indtjening.

Under den eksterne analyse, vil vi bl.a. komme ind på Poters five forces og omverdensanalysen.

Poters five forces vil vi bruge, for at analysere konkurrencesituationen inden for branchen for entreprenørmaskiner.

Omverdensanalysen gør vi brug af, for dels at finde forhold i virksomhedens afhængige omverden - nærmiljøet, og i virksomhedens uafhængige omverden - fjernmiljøet, som skaber værdi for Hydrema.

Som en af de sidste, vil vi benytte SWOT-analysen, for at analysere Hydremas aktuelle situation, og for at finde virksomhedens stærke samt svage sider. Vi får samtidigt også et indblik i en virksomhedens interne og eksterne situation.

---

Indenfor Hydremas primære aktiviteter spiller deres indgående logistik en helt central rolle med fokus på deres leverandører.

For Hydrema har de et helt unikt samarbejde med OEM-leverandører, som gør at de altid kan have høj kvalitets stål til rådighed på deres lager og som udvidelse af deres CSR, gør dette samarbejde, at de først betaler for materialerne, når de bliver anvendt.

Hydremas fremstillingsproces er det vigtigste punkt for dem, da de er en produktions og salgs virksomhed.

Her skaber de den vigtigste værdi til kunderne som jo er selve deres maskiner, og den værdi der bliver skabt ved at have unikke høj kvalitets maskiner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu