Problemformulering
Hvordan kan Putin overkomme sanktionerne? Og hvilke konsekvenser kan der opstå?

Hvordan virker økonomiske sanktioner, og hvorfor kan de med fordel indføres trinvist?

Hvorfor er de så hårdt ramt af sanktioner?

Indledning
EU-kommissionen annoncerede i eftermiddags at Den Europæiske Centralbank ville anvende sit mest kraftige økonomiske våben mod den russiske aggression.

Flere timer senere annoncerede Secretary of State, Anthony Blinken, at Den Amerikanske Centralbank også ville indføre egne sanktioner overfor Den Russiske Centralbank.

Sanktioner imod Centralbanken er våben, som kan være så magtfulde, at det faktisk blot er et spørgsmål om, hvorvidt de påfører modtageren mere skade end de vestlige regeringer havde tiltænkt sig.

Sanktionerne kan potentielt få hele det russiske banksystem til at gå bankerot, og ydermere lede til at Rubler’s værdiløshed.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Om forfatteren:

Uddrag
De fleste af disse konverteringer fra rubler til udenlandsk valuta sker ved hjælp af få computerklik, der krediterer eller debiterer finansielle institutioners elektroniske hovedbøger.

Indbetaling af rubler i en bank er et klik. Salget af rubler for euro eller dollars er endnu et klik. Overførslen af den udenlandske valuta til den russiske kundes konto er kun et klik mere.

Det er meget sjældent at egentlige værdipapirer skifter hænder. Der er blot omkring 12 milliarder dollars i kontante dollars og euro i Rusland, ifølge Bernstams forskning.

Overfor de fysiske kontanter har den russiske private sektor krav på udenlandsk valuta i russiske banker svarende til $65 milliarder, fortalte Bernstam mig. Ruslands statsejede virksomheder har oparbejdet endnu større krav i udenlandsk valuta fra Ruslands valutareserve.

På trods af den relative knaphed på fysisk udenlandsk valuta i Rusland, kan alle disse klik ske, fordi russere generelt har tillid til, at deres banker kunne betale udenlandske kontanter, hvis de skulle.

Hvis alle russiske indskydere - enkeltpersoner, virksomheder, statsejede - dukkede op på samme tid for at kræve deres dollars og euros, ville du have et klassisk bankrun.

Men russerne laver ikke et bankrun på deres banker, fordi de tror, at den russiske centralbank, i en reel krise, ville levere de nødvendige kontanter.

Den russiske centralbank har trods alt enorme mængder reserver: 630 milliarder dollars ved den sidste opgørelse før starten på den nuværende krig mod Ukraine.

I en nødsituation ville centralbanken trække på sine reserver, stille kontanter til rådighed for kommercielle banker, og enhver indskyder kunne betales fuldt ud i den lovede valuta.

Med 630 milliarder dollars i reserver er der ingen måde, hvor på Rusland nogensinde ville løbe tør for udenlandsk valuta. Du har sikkert læst den påstand mange gange i de sidste par dage.

Jeg skrev faktisk en sådan påstand selv i en artikel, der blev offentliggjort i sidste uge.

Men ikke så hurtigt, argumenterer Bernstam. Hvad betyder det egentligt, at Rusland "har" X eller Y i valutareserver? Hvor findes disse reserver?

De dollars, euro og pund, der ejes af den russiske centralbank – er ejet af Rusland, men Rusland kontrollerer dem ikke. Næsten alle disse hundreder af milliarder af russisk-ejede aktiver kontrolleres af udenlandske centralbanker.

Ruslands reserver eksisterer som værdier og optegnelser hos centralbanker i Vesten, især hos Den Europæiske Centralbank og Den Amerikanske Centralbank, the Federal Reserve.

De fleste af Ruslands reserver er bogstaveligt talt IOUs (jeg skylder dig) til den russiske centralbank fra vestlige regeringer.