Hvordan kan vand være en kilde til konflikt | Opgave | 12 i karakter

Indledning
Vand er grundlaget for al liv på jorden. Uden vand ville hverken mennesker, dyr eller planter være i stand til at overleve.

På trods af at Jorden også kaldes for ”Den blå planet”, da ca. 73% af jordens overflade er dækket af vand, er det kun 3% af den samlede vandmængde

der kan bruges som drikkevand, nemlig ferskvand. Dette gør ferskvand til en af de mest knappe samt værdifulde ressourcer på jorden.

Indholdsfortegnelse
1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.
2. Redegør for vandets kredsløb og vandbalanceligningen
3. Diskuter mulighederne for at sikre rent drikkevand i fremtiden

Uddrag
Her kommer vandet som regel fra floder, der løber igennem flere lande som f.eks. Jordanfloden, og dermed opstår spørgsmålet om hvilke lande, der har retten til vandet samt hvordan vandet skal fordeles regionerne imellem.

På samme måde som vand kan være en kilde til konflikt, kan vand ligeledes være en kilde til fred, som det er tilfældet med bjergakviferen der deles mellem Israel og Palæstina.

Figur 1a og 1b illustrerer bjergakviferen (the Mountain Aquifer), der udgør den vigtigste grundvandsressource for Israel og Palæstina, der begge lider af alvorlig vandknaphed.

For Palæstinenserne på Vestbredden er det den vigtigste vandkilde, da den er nødvendig for at forsyne den voksende befolkning og for at fremme økonomisk udvikling, mens vand herfra samtidig udgør næsten en tredjedel af det totale vandforbrug i Israel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu