Indledning
Verden eksperimenterer i dag med kunstens helbredende kraft, idet forskere i stigende grad ser sundhed på en holistisk måde og er begyndt at tage den rolle, som kunsten kan spille i helingsprocessen seriøst.

Dog kan det debatteres, hvorvidt samfundet skal bruge penge på kunst på hospitaler, eftersom mange regeringer i verden bruger formuer på kunst i håbet om at forbedre folks livskvalitet.

Det ses, at kunst på hospitalers venteværelse korrelerer med patienttilfredshed. Kunsten har ikke kun positive virkninger på patientens velbefindende, men også på helbredsresultater såsom længden af opholdet på hospitaler samt smertetolerance.

Uddrag
Tilstedeværelsen af kunst bidrager til sundhedsresultater ved at forbedre patienttilfredsheden som en udvidet form for sundhedspleje:

kunsten hjælper med at skabe et miljø og atmosfære, hvor patienter kan føle sig trygge, socialisere sig og opretholde en forbindelse til verden uden for hospitalet samt støtte deres identitet.

Man kan omvendt også sige, at man ikke altid kan forudse, hvordan folk på hospitaler vil reagere på kunsten, da selv ting, der virker uskadelige, kan være udløsende for hvert et individ.

Når man er syg, beskæftiger man sig med kunstværker med en anden tankegang, end når man er sund og rask.

Abstrakt kunst kan fra et synspunkt anses som uegnet til brug på hospitaler på baggrund af den opfattede tvetydighed i betydningen, der opretholdes som værende for åben for patienter til at fortolke, da de ofte oplever tilstande af sårbarhed, stress og uro.