Hvad Folk Mener | Noter Analyse | Jørgen Nielsen

Indledning
Den er skrevet i 1944, som er året inden 2. verdenskrig sluttede, derfor er novellen skrevet i krigstiden. Den var den tid hvor omkring 100 millioner mennesker deltog i krigen, stort set alle verdens lande var med inde over krigen.

Det var også i den tid, hvor mange var fattige. Det skyldes krigen havde været i gang i mange år, og mange lande havde mistet meget.

Novellen Hvad Folk mener Handler om to forældre til et lille barn, der lever meget fattigt. De lever under dårlige forhold som at bruge et primusapparat som næsten ikke virker, for at få varme.

Indholdsfortegnelse
Indledning

Analyse
- ”Hvad Folk mener”
- ”De vilde se at hjælpe sig med det miserable Apparat, saa godt de kunde, indtil det blev bedre Tider, – bedre saadan i al Beskedenhed, med nogle faa Kroner om Dagen at leve for.”
- ”De var ikke uden Haab og Udsigter”
- ”De var unge Folk og havde kun eet Barn, en toaarig Dreng.”
- ”Han var ikke tynget af noget Ansvar. Men Forudsætningen for hans Tryghed og Tillid var jo rigtignok, at andre sørgede for, at Verden gik rigtigt rundt. Den, der havde Ansvaret, maatte tænke paa det.”
- ”De boede i en Landsby, hvor man havde sin egen Levemaade i mange Ting, og hvor man ikke saadan kunde gaa hen og købe for 18 Øre Briketter, uden at det vakte ubehagelig Opmærksomhed.”
- ”De boede i en Landsby, hvor man havde sin egen Levemaade i mange Ting, og hvor man ikke saadan kunde gaa hen og købe for 18 Øre Briketter, uden at det vakte ubehagelig Opmærksomhed.”

Fortolkning

Perspektivering

Uddrag
Det er overskriften på novellen, og kan give en et lille indblik i hvad teksten handlig er, eller et lille hint til noget helt andet.

Hvis man var fattig under krigstiden, blev man set meget ned på. I 2019 er det meget med at have den perfekte krop osv.

Det gør at tykke mennesker ikke føler sig tilpas, fordi folk går og dømmer dem på den måde de ser ud. Det kan man sammenligne lidt med de fattige under krigstiden, de følte sig ikke tilpas i deres miljø da de rige så ned på dem.

---

Man kan hører på manden, han ikke har det nemt med ikke at kunne gøre noget for at være sikker på at hans familie er sikker.

Han har svært ved at give sin tryghed og tillid til soldaterne. Det med at lægge sin tryghed og tillid er aldrig nemt, fordi man ikke selv kan styre hvad der skal ske

hvad man kan gøre anderledes og man ikke har nogen indflydelse overhovedet, kun at stole på at de har styr på det.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu