Opgavebeskrivelse
1. Analyser Hummels internationalisering.
2. Analyser og vurder Hummels strategiske planlægning med fokus på virksomhedens forretningsområder.
3. Besvar enten spørgsmål a eller b

Uddrag
For at analysere Hummels strategiske planlægning har jeg benyttet mig af Boston modellen, hvor jeg har taget udgangspunkt i de forskellige kategorier som Hummel tilbyder, altså Teamsport, Lifestyle, Fashion, Kids og Footwear.

Boston modellen er god til at give et overblik over en virksomheds forretningsområder, og hvordan man skal flytte sig fra det ene sted til det andet.

Hvis vi starter med at kigge på de kategorier som Hummel har størst omsætning ved er det Teamsport og kids. De er i dette tilfælde derfor malkekøer, da det er her der er stor indtjening, men samtidig rykker de sig hverken i den bedre eller dårligere retning.

Hvis vi så kigger på Fashion kan vi konkludere at den kategori er placeret ved hunden, da de giver en meget begrænset indtjening, og fordi kategorien har en lav vækst og en meget lille markedsandel.

Og til sidst Lifestyle og Footwear som indtager pladsen som spørgsmålstegn, da det er en kategori med lav indtjening, men hvor der er på et marked med stor vækst, og derfor rigtig meget konkurrence.

Herefter har jeg kigget på Ansoffs vækstmatrice, for at finde ud af hvilken strategi virksomheden har benyttet sig af. Jeg har lavet min konklusion ud fra at de konstant arbejder på at komme ud på flere markeder end de 28 de allerede opererer på, og at det er de samme produkter de eksportere til de forskellige markeder, og ikke konstant nye produkter og produktgrupper.

Derfor er jeg kommet frem til at de indtager positionen markedsudvikling, da de afsætter samme produkter til de markeder de opererer på.

For at konkludere på det kan vi sige at Hummel har meget fokus på at nå ud på så mange markeder som muligt, og at det på nogle områder lykkedes dem rigtigt godt, men at udfaldet de forskellige steder er i nogle af deres produktgrupper mindre gode.