HAMMERHEAD ApS, ZENZYG A/S… | Opgave

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - HAMMERHEAD ApS

Engrosvirksomheden HAMMERHEAD ApS har anslået det samlede salg af produktet CLIMAX til 6.000 flasker om året. Salget forløber jævnt over året.

Produktet CLIMAX koster kr. 8 i indkøb, og ordreomkostningerne udgør kr. 40 pr. indkøb. Lageromkostningerne udgør 24 % p.a. af varelagerets gennemsnitlige værdi. Der er intet sikkerhedslager af CLIMAX.

a. Beregn det optimale antal indkøb pr. år for CLIMAX.

b. Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger for CLIMAX ved den optimale indkøbsstørrelse.

c. Beregn bestillingspunktet for CLIMAX, når leveringstiden for dette produkt udgør 12 dage.

d. Forklar uden at foretage yderligere beregninger, hvilken indflydelse etablering af et sikkerhedslager vil få for:
1. Det optimale antal indkøb pr. år
2. Lageromkostningernes størrelse
3. Ordreomkostningernes størrelse
4. Bestillingspunktet

e. Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger for CLIMAX ved den optimale indkøbsstørrelse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 2 - ZENZYG A/S

Produktionsvirksomheden ZENZYG A/S har udarbejdet et budget over den forventede indtjening for det kommende år.
Virksomheden har også beregnet den forventede dækningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastningsgrad under forudsætning af, at virksomhedens aktiver forventes at udgøre kr. 10 mio.

Virksomheden overvejer at forbedre lagerservicegraden, hvilket forventes at nedbringe den gennemsnitlige leveringstid samtidig med, at virksomhedens leveringspræcision og leveringsfleksibilitet kan forbedres. ZENZYG A/S regner med, at dette vil øge virksomhedens omsætning med 5 %.

Den forbedrede lagerservicegrad vil kræve, at virksomhedens lagerbeholdninger skal forøges med 0,5 mio. kr. Virksomhedens lageromkostninger vil i den anledning stige med kr. 100.000, som kan henføres til de finansielle omkostninger.

a. Udarbejd et resultatbudget for det kommende år under de nye forudsætninger.

b. Beregn den forventede dækningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastningsgrad for det kommende år under de nye forudsætninger.

c. Vurder, om det ud fra en økonomisk betragtning vil være lønsomt at gennemføre forslaget om at forbedre virksomhedens lagerservicegrad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 3 - BRIGHTEYES

Virksomheden BRIGHTEYES importerer solbriller og andre accessories fra fjernøsten. Produkterne videresælges til forretninger i hele Europa. Nedenfor vises et uddrag af virksomhedens årsregnskaber for årene 1 til 3, hvor alle beløb er i 1.000 kr.

a. Beregn for hvert af de tre år afkastningsgraden, gældsrenten og egenkapitalens forrentning.

b. Forklar ud fra nøgletalsberegningerne følgende:
1. Hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er lige store i år 1.
2. Hvorfor egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden i år 2.
3. Hvorfor egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden i år 3.

c. Forklar sammenhængen mellem afkastningsgraden, gældsrenten og egenkapitalens forrentning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu