Indholdsfortegnelse
Resultat pr. aktie (EUR)................3,9

Indre værdi pr. aktie (EUR)............ 23,3

P / E-værdi (EUR).............................49,6

Udbytte pr. aktie (EUR).....................1,14

Udbytte pr. aktie (EUR)......................30,0

Børskurs 31. december (EUR)...............193,50

Antal aktier ved periodens udløb....................201.973.452

Uddrag
Styrker
Verdens førende producent af landvindmøller, Vestas

er også eksponeret mod havvindmøller via MHI Vestas joint-venturet. Serviceordrer med højt dækningsbidrag og lange aftaler giver stabilitet.

Svagheder
Man søger videst muligt at etablere egen produktion på store markeder. Det kræver investeringer og øger risikoen for stop/go-beslutninger.

Muligheder
Udvikling af nye mølletyper skal holde selskabet foran konkurrenterne. Det er stadig muligt at trænge ind på helt nye markeder.

Trusler
Verdens politikere har besluttet at satse store summer på udvikling af alternativ energi. Her forekommer solenergi eller helt nye måder at skabe energi på at være en trussel.