Indholdsfortegnelse
Opgave vedr. aktier
• Udvælg 3 danske børsnoterede aktier inden for 3 forskellige brancher og beskriv kort udviklingen i aktiekurserne over de seneste 3-5 år.
- A.P.MØLLER - Mærsk B udvikling i aktiekurserne over de seneste 3-5 år er…
- Rockwool class B - udvikling i aktiekurserne over de seneste 3-5 år er…
- Novo Nordisk udvikling i aktiekurserne over de seneste 3-5 år er…

• Analysér relevante årsager til de beskrevne udviklinger i de 3 aktiekurser. Her vil det være relevant at inddrage forhold, I også kender fra Afsætning og VØ.
- Analyse af relevante årsager for Mærsk B udvikling…
- Analyse af relevante årsager for Rockwool international udvikling…
- Analyse af relevante årsager for Novo Nordisk udvikling…

Opgave: aktier vs. obligationer
1. Hvilke forhold påvirker kursen på en aktie?
2. Hvilke forskelle er der på aktier og obligationer som opsparing?
3. Hvilken sammenhæng er der mellem obligationer og aktier?

Uddrag
MAERSK-B som i dag har en markedsværdi på 428 mia. danske kroner, har de seneste 3-5 år fra perioden 2017-2022 haft en stigende aktiekurs.

I periodeintervallet 2017-18 skete et fald i værdien på aktierne, ligeledes stod aktien stabilt fra perioden 2018- 2020, derefter skete der en markant stigning af aktien i perioden 2020 til og med i dag.