Global Opvarmning – Drivhuseffekten

Fremgangsmåde:
a) Drivhuseffekten i atmosfærisk luft
Vi startede med at montér låget på kammeret og anbring låse klemmerne rundt langs kanten. Derefter anbragte vi temperatur og CO2-sensorerne i låget og forbandt dem til Pasco dataloggeren. Vi tjekkede at begge sensorer fungererede og vi kunne aflæse målingerne på dataloggeren. Vi anbragte lampen ca. 20 cm fra kammeret og tændte for lyset. Derefter indstillede vi dataloggeren til at gemme målinger med 60 sekunders interval. Samtidig aflæste vi af temperatur og CO2-niveau på dataloggeren, hvert minut. Vi lod eksperimentet køre indtil temperaturen har stabiliseret sig (ca. 20 minutter).
b) Drivhuseffekten i atmosfærisk luft med øget CO2
Vi fjernede låget fra kammeret og så vi sørgede for en god udluftning af kammeret. Vi lod Kammeret stå og køle af i ca. 5 minutter. Så hældte vi 3-4 tsk. bagepulver i kolben. Vi hældte ca. 1 dl eddike i kolben og satte hurtigt prop med slange på. Der udvikles nu gas i kolben og gassen løber herfra ned i kammeret og udskifter noget af luften i kammeret. Vi fjernede slangen fra kolben, og anbragt låget på kammeret med temperatur- og CO2-føler. Vi indstillet Pasco-dataloggeren som i forsøg a, og startede målingerne. Vi lod lampen være i samme afstand fra kammeret som i forsøg a og tændte for lyset. Vi lod eksperimentet køre indtil temperaturen har stabiliseret sig (ca. 20 minutter).

Materialeliste:
• Et plastik-kammer med låg
• Pasco datalogger
• En temperatursensor
• en CO2 sensor
• En lampe med glødepære
• Bagepulver
• Eddike
• Konisk kolbe med prop og slange

Indholdsfortegnelse
Hypotese
Formål
Teori
Fremgangsmåde
Materialeliste
Resultat
- Uden øget CO2
- Med øget CO2
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Hypotese:
I den kasse som er blevet fyldt med CO2, vil varmen stige hurtigere end den der ikke fyldt med CO2
Det sker fordi CO2 er en drivhusgas, som gør det svære for varmen at slippe ud. Jo mere CO2 der er i vores atmosfærer destro højere bliver temperaturen. Hvis CO2’en i atmosfæren blev markant mindre ville temperaturen falde.

Formål:
At bevise vores hypotese: At CO2 har en effekt på temperatur. Det har den netop fordi at co2 er med til at hæve temperaturen her på jorden.

Teori:
Temperaturen bliver højere og højere. Man mener at, det skyldes, at der kommer mere og mere CO2 i vores atmosfære

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!