Indholdsfortegnelse
Jordens strålingsbalance
Drivhusgasser og skyer
Feltarbejde: Måling af jordoverfladens strålingsbalance
- Teori:
- Apparatur:
- Udførelse:
Resultater:
Spørgsmål:

Uddrag
Jorden modtager hele tiden energi fra Solen via solstråling, som vi mennesker kan se. Det kommer om dagen, hvilket vil sige på den side af planeten der vender mod Solen.

Jorden udsender den samme energimængde hvert sekund ud i rummet, men vi kan ikke se det, da det sker i form af usynlig varmestråling.

Når Jorden i modsætning til Solen ikke udsender synlig stråling, skyldes det at Jorden er meget koldere end Solen.

Vi kalder strålingen fra Solen for kortbølget lys og strålingen fra Jorden er langbølget varmestråling. Dette kan ses på figur 1.